Zamknij

Emilewicz: 70 proc. barier dla innowacji finansowych w trakcie usuwania

Olga Papiernik
06.12.2017 16:44
Emilewicz: 70 proc. barier dla innowacji finansowych w trakcie usuwania
fot. East News

Ok. 70 proc. zidentyfikowanych barier dla rozwoju sektora innowacji finansowych jest obecnie w trakcie usuwania. - zadeklarowała w środę w Katowicach wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wskazała m.in. na Konstytucję Biznesu i regulacje dotyczące KNF.

Bariery, o których podczas kongresu Impact fintech-17 w Katowicach mówiła Emilewicz zidentyfikowano w przedstawionym w listopadzie br. raporcie nt. rozwoju innowacji finansowych. Był on efektem prac zespołu roboczego, powołanego na początku br. z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Tworzyło go kilkudziesięciu przedstawicieli 22 podmiotów reprezentujących instytucje publiczne (regulatorów, nadzorców) oraz rynek.

Bariery dla rozwoju innowacji finansowych

Zespół identyfikował bariery prawne, regulacyjne i nadzorcze dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce, przygotował też propozycje rozwiązań i działań, które mogłyby je wyeliminować lub ograniczyć. Łącznie wykazano ok. 100 szczegółowych barier; największym rozpoznanym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych w Polsce okazał się brak pewności prawnej.

Jak zapewniła na kongresie Impact fintech-17 wiceminister rozwoju, wraz z trwającymi jeszcze pracami zespołu rozpoczęto prace nad możliwie szybkim usunięciem ok. 70 proc. zidentyfikowanych barier. 17 proc. - jeszcze nie usunęliśmy, 9 proc. nie należy usuwać, 3 proc. z nich już nie ma - zaznaczyła.

Pytana przez PAP o likwidujące bariery akty prawne Emilewicz wymieniła tzw. Konstytucję Biznesu (pakiet projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, przyjęty w ub. miesiącu przez rząd), a także regulacje dotyczące Komisji Nadzoru Finansowego, w których wprowadzane są trzy istotne zmiany.

- Pierwsza z nich to umieszczenie w statucie KNF zobowiązania do otwarcia na innowacyjne technologie finansowe. Drugi wątek to obowiązek wydawania wiążących interpretacji dla innowacyjnych spółek, które zgłoszą się z pytaniem. Przy czym interpretacje te – opublikowane na stronie KNF - będą miały skutki dla innych podmiotów, które będą mogły się do nich odwołać i działać legalnie, a jeśli do 30 dni nie uzyskają odpowiedzi, uznają to za odpowiedź pozytywną. Trzeci wątek to obowiązek publikacji wszystkich dokumentów w języku polskim i angielskim. - wymieniła Emilewicz.

Komisja Nadzoru Finansowego - wobec zmian statutu - utworzyła już specjalną komórkę, która ma doradzać branży, uruchamia stronę informacyjno-szkoleniową, wkrótce ma utworzyć też rodzaj specjalnego środowiska regulacyjnego dla wdrażających nowe rozwiązania podmiotów (tzw. piaskownicę regulacyjną).

Emilewicz wyjaśniła, że Konstytucja Biznesu w odniesieniu do sektora innowacji finansowych przewiduje np. rozwiązanie prostej spółki akcyjnej (dedykowane młodym spółkom technologicznym), czy zasadę  co nie jest zakazane, jest dozwolone.

Podczas kongresu wiceminister rozwoju przypominała, że sfera innowacji finansowych jest regulowana też przez prawo wspólnotowe. W najbliższym czasie wejdzie w życie PSD2, czyli unijna dyrektywa regulująca rynek płatności, która przewiduje m.in. konieczność umożliwienia przez banki podmiotom trzecim dostępu do rachunków swoich klientów.

Emilewicz mówiła też w Katowicach, że finansowanie rozwoju umożliwiają m.in. środki publiczne. Już teraz w koordynowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości programie Scale Up powstało 10 programów akceleracyjnych dla młodych firm obejmujących wsparcie eksperckie i finansowe.

Dwa z tych programów, Huge Thing i MIT Enterprise Forum Poland, są skierowane m.in. do branży fintech (termin ten obejmuje rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego: bankowości, ubezpieczeń, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych, pozyskiwania kapitału, finansów osobistych, płatności, danych i analityki oraz cyberbezpieczeństwa). Ich efekty powinny być znane wiosną przyszłego roku.

Wiceminister rozwoju wyraziła nadzieję, że takie inicjatywy, jak kongres Impact fintech-17 w Katowicach, będą skutkowały dalszym rozwojem branży poprzez nowe partnerstwo i współpracę, m.in. finansowe. Zaprosiła polskie i zagraniczne firmy sektora do inwestycji w Polsce.

PAP/Mateusz Babak/OP