Zamknij

Emigranci przelali do Polski w ubiegłym roku ponad 15 mld zł

26.07.2019 14:27
Emigranci przelali do Polski ponad 15 mld zł. Najwięcej z Niemiec i Wielkiej Brytanii
fot. piosi/Shutterstock (ilustracyjne)

Niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów — podał Narodowy Bank Polski. W raporcie na temat pracy poza granicami kraju powrót do Polski zadeklarowało 15 proc. emigrantów, bez względu na sytuację ekonomiczną w ojczyźnie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Raport prezentuje wybrane wyniki najnowszej rundy badań ankietowych emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii.

Wyniki badań wskazały, że rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości, takich jak Wielka Brytania i Niemcy, choć pojawiły się nowe, niszowe kierunki, takie jak Norwegia.

Zobacz także

Ilu emigrantów planuje powrót do Polski?

Wciąż najważniejszą motywacją wyjazdów i pozostawania na emigracji są wynagrodzenia netto, których mediany (środkowe wynagrodzenia) za granicą są nominalnie około dwukrotnie wyższe niż w Polsce, a dominanty (najczęstsze wynagrodzenia) są 2,0-3,6 razy wyższe niż w Polsce” – czytamy w publikacji NBP.

Około 15 proc. migrantów jest zdecydowana wracać do Polski w przyszłości niezależnie od poziomu wynagrodzeń. Charakter polskiej emigracji zarobkowej jest różny w zależności od kraju.

„Obserwowana ostatnio zwiększona emigracja do Norwegii to głównie osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowej, ze średnim wykształceniem, które stosunkowo często przekazują pieniądze do Polski i dość rzadko wykorzystują świadczenia społeczne” – zauważa bank centralny w raporcie.

Zobacz także

Emigranci z Polski w Wielkiej Brytanii są natomiast przeciętnie najlepiej wykształceni w porównaniu z innymi krajami objętymi ankietą.

Ponadto, jedynie 10 proc. ankietowanych w Wielkiej Brytanii deklarowało skrócenie planowanego pobytu na emigracji z powodu konsekwencji referendum dotyczącego brexitu. Zdecydowana większość emigrantów (85 proc.) spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po brexicie po relatywnie prostej procedurze administracyjnej” – poinformowano.

Wyniki ankiet pokazały, że jedna trzecia migrantów przekazuje pieniądze do Polski. Kto najczęściej to robi? Osoby związane w dalszym ciągu z Polską relacjami rodzinnymi (posiadające w Polsce nieletnie dzieci lub współmałżonka) albo ekonomicznymi (posiadające w Polsce nieruchomość) oraz osoby z krótszym stażem migracyjnym, które nie do końca związały się jeszcze ekonomicznie i rodzinnie z nowym krajem.

„Wysokość pojedynczego transferu do Polski wykazuje duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Po przeliczeniu na PLN jednorazowy przeciętny transfer z Wielkiej Brytanii w 2018 r. wynosił 3 509 PLN i była to najwyższa zanotowana wartość. Średnie transfery z Niemiec i Holandii to odpowiednio 2 894 PLN i 1 735 PLN. Transfery z Niemiec i Holandii trafiają jednak do Polski częściej niż transfery z Wielkiej Brytanii” – zaznaczono.

Zobacz także

Ile pieniędzy emigranci wysyłają do Polski?

NBP poinformował w raporcie, że ogółem wielkość transferów, które trafiły do Polski w 2018 r. ze wszystkich państw, gdzie pracują Polscy, wyniosła 15,5 mld zł, przy czym najwięcej środków napłynęło z Niemiec i Wielkiej Brytanii – odpowiednio 5,6 i 3,1 mld zł.

Z kolejnych dwóch badanych państw migranci przysłali łącznie 1,8 mld zł.

Jak podał NBP, badanie ankietowe emigrantów z Polski, któremu poświęcono raport, zostało zrealizowane w okresie listopad-grudzień 2018 roku i było kolejnym z serii badań emigrantów przeprowadzanych co 2 lata na zlecenie Departamentu Statystyki NBP. Badanie zostało przeprowadzone w czterech krajach: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii oraz po raz pierwszy w Norwegii.

Norwegia, która w ostatnich latach dołączyła do listy najbardziej popularnych kierunków wyjazdów zarobkowych, zastąpiła w badaniu Irlandię, której znaczenie w ostatnich latach systematycznie spadało.

NBP wyjaśnia, że badania są regularnym źródłem informacji na temat zmian sytuacji emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy, o powiązaniach z krajem oraz o przesyłanych do Polski transferach pieniężnych.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP