Zamknij

Emerytury. Rekordowa waloryzacja w 2022 roku?

20.09.2021 14:48
Emerytury. Rekordowa waloryzacja w 2022 roku
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Istnieje szansa, że w 2022 roku polscy seniorzy zyskają dzięki niej kilkaset złotych. Sprawdzamy, jakie czynniki mogą mieć wpływ na rekordową waloryzację.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty emerytury o wskaźnik waloryzacji. Ten z kolei kształtuje stopa inflacji emeryckiej i poziom wzrostu wynagrodzęń w gospodarce. Z przepisów zawartych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w efekcie przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

 

Z powodu inflacji oraz wzrostu zarobków w 2022 roku może dojść do rekordowej waloryzacji emerytury. Emeryci mogą otrzymać dodatkowo nawet 400 zł. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Emerytury. Możliwa rekordowa waloryzacja w 2022 roku

Czy w przyszłym roku seniorzy odczują najwyższą od lat waloryzację emerytur? Z informacji podanych przez „Super Express” wynika, że świadczenia dla seniorów mogą wzrosnąć od 100 do 400 zł. Dojdzie do tego, gdy wskaźnik waloryzacji wyniesie 7,4 proc. Obecnie znajduje się na poziomie 4,24 proc.

Rekordowa waloryzacja może być następstwem wyjątkowo wysokiej inflacji (5,5 proc.) oraz wzrostu pensji (9,5 proc.). Polska jest liderem Europy w rankingu najszybciej rosnących cen. Eurostat uplasował nasz kraj na samej górze listy państw z najwyższą inflacją.

Warto mieć jednak na uwadze również fakt, że od 2022 roku nastąpi wzrost kwoty wolnej od podatku. Najbardziej zyskają na tym seniorzy, którzy pobierają świadczenie nie przekraczające kwoty 2,5 tys. zł. Waloryzacja to jedynie jeden z czynników, wpływających na podniesienie wysokości emerytury.

Z projektu budżetu na 2022 rok wynika, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur został zaplanowany na 104,89 proc., a waloryzacja na 1 marca 2022 roku.

Czy składki, które pracownicy wpłacają do ZUS, są w stanie sfinansować bieżące wydatki urzędu, w tym wypłatę emerytur? Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował swoje finanse za ostatnie pół roku.

RadioZET.pl/money.pl/Super Express