Zamknij

Emerytury tylko przelewem. Rząd zmienia prawo

29.01.2021 18:20
emerytura
fot. Marek BAZAK/East News

Koniec emerytury przekazywanej w gotówce przez listonosza. Projekt nowelizacji prawa zakłada wprowadzenie domyślnie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń. 

ZUS nie będzie już umożliwiać pobierania świadczeń długoterminowych, takich jak emerytura czy renta, w postaci gotówki. Domyślnie stosowany będzie tylko przelew na konto – przewidziano możliwość uzyskania wyjątkowego odstępstwa od tej zasady, będzie on jednak zależeć od woli Zakładu.

Zmiana ma uprościć funkcjonowanie ZUS oraz zmniejszyć cenę obsługi świadczeń: przelew został w uzasadnieniu nowelizacji określony jako „praktycznie bezkosztowy”.

ZUS nie będzie już wypłacał emerytury do ręki. Świadczenie tylko przelewem

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw został upubliczniony przez Rządowe Centrum Legislacji.

W nowym brzmieniu przepisów znalazł się zapis o domyślnym stosowaniu przelewu jako metody wypłaty świadczenia długoterminowego. Emerytury i renty mają być przekazywane bezgotówkowo wprost na rachunki bankowe beneficjentów.

Decyzja podyktowana jest przede wszystkim chęcią zmniejszenia kosztów, w uzasadnieniu znalazła się także informacja, że takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze „z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów”.

Jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Osoby, które otrzymają prawo do świadczenia od ZUS po 31 grudnia 2021 będą je otrzymywać na konto: inna niż bezgotówkowa forma przekazania emerytury lub renty będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zakładu.

Sytuacja osób, które już pobierają emeryturę lub uzyskają prawo do takiego świadczenia do końca 2021 roku nie ulegnie zmianie: będą mogły bez ograniczeń korzystać z przekazywania go gotówką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

RadioZET.pl/TVN 24 Biznes