Zamknij

Niskie emerytury i rosnące wydatki. GUS o finansach polskich seniorów

17.11.2020 16:59
Ile pieniędzy mają emeryci
fot. Marek BAZAK/East News

Główny Urząd Statystyczny opublikował obszerny raport na temat emerytur wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Ile zarobili seniorzy? Jak oceniają swoje finanse?

Emeryci stanowią prawie 25 proc. społeczeństwa – wynika z opracowania „Emerytury i renty w 2019 roku” opublikowanego przez GUS.

Gdzie mieszkają najbogatsi seniorzy i ile zarabiają? Jak emeryci oceniają swoje finanse? Oto nasze wnioski po lekturze raportu urzędu.

Ile wynosi przeciętna emerytura?

Łącznie w 2019 roku emerytury i renty z ZUS trafiały do 9,2 mln seniorów. Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej jest seniorów w wieku emerytalnym. Na koniec grudnia minionego roku najliczniejszą grupą emerytów byli seniorzy w wieku od 65 do 69 lat – prawie 30 proc. Z kolei najmniej liczną grupę stanowią z kolei tzw. wcześniejsi emeryci w wieku od 55 do 59 lat. Stanowią oni 1,6 proc. świadczeniobiorców.

Zobacz także

ZUS w ubiegłym roku wypłacił łącznie 163 mld złotych emerytom. Najwięcej pieniędzy trafiło do seniorów z województwa śląskiego – 28 mld złotych i mazowieckiego -23 mld złotych. Najmniej środków trafiło do seniorów na Podlasiu – 3,7 mld złotych.

Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2019 roku wyniosła 2352,91 zł i wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia ZUS wypłacał na Śląsku, gdzie średnia wyniosła 2818 złotych. Najniższe świadczenia otrzymywali mieszkańcy Podkarpacia – średnio 2100 złotych. GUS wylicza, że seniorzy zarabiali statystycznie więcej niż kobiety 60 plus. Przeciętna kwota przelewu z ZUS do emerytek wyniosła 1901 zł, zaś do emerytów – 2841 zł.

Pensje rosną szybciej niż emerytury

Co ciekawe, wysokość emerytur, choć z roku na rok jest wyższa, coraz bardziej oddala się od średniej pensji w gospodarce. GUS wskazał, że w 2019 roku relacja przeciętnej miesięcznej emerytury brutto do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obniżyła się do poziomu 56,4 proc. Innymi słowy, emerytura stanowi dziś średnio nieco ponad połowę przeciętnej pensji.

Relacja emerytury do średniej pensji

Pensje emerytów były najbardziej zbliżone do średniej pensji w gospodarce w 2007 roku. Seniorzy otrzymywali wówczas prawie 67 proc. przeciętnych zarobków Polaków. GUS wskazuje, że przełom nastąpił kolejnego roku. Wówczas relacja emerytury do średniej pensji spadła z poziomu prawie 67 proc. do 59 proc.

Co dziesiąty emeryt narzeka na finanse

GUS obliczył średnią wysokość dochodu rozporządzalnego w przypadku emerytów i rencistów. Chodzi o łączne zarobki, którymi dysponują seniorzy po odliczeniu podatków i składek. W 2019 roku taki dochód na jedną osobę oszacowano na 1819 złotych.

Zobacz także

Jednocześnie urząd wskazał, że przeciętne miesięczne wydatki jednego seniora wyniosły 1 251,73 zł i były realnie wyższe o 3,1 proc. w porównaniu do 2018 roku. 30 proc. tej kwoty emeryci przeznaczają na żywność i napoje. Zaledwie 3 proc. wydatków stanowiła odzież, czy obuwie, za to sporym obciążeniem dla budżetu emerytów jest utrzymanie mieszkania. Wydatki te pochłaniają 22 proc. kosztów. Średnio 8 procent wydatków stanowią leki.

Jak swoją sytuację materialną oceniają sami emeryci? 37 proc. ankietowanych seniorów dobrze ocenia swoje finanse. Ponad połowa, bo 53,2 proc. uważa, że och sytuacja materialna jest przeciętna. Niemal co dziesiąty emeryt (9,5 proc.) narzeka na brak pieniędzy.

RadioZET.pl