Zamknij

Emerytury z ZUS-u dla rocznika 1953. Prezydent podpisał ustawę

09.07.2020 13:32
Emerytury rocznika 1953 z ZUS-u. Prezydent podpisał ustawę
fot. Grabowski Foto/Shutterstock (ilustracyjne)

Emerytury dla kobiet z rocznika 1953 zostaną przeliczone ponownie. Chodzi o grupę około 76 tys. osób. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie.

Emerytury rocznika 1953 pozostawały nierozwiązanym problemem przez ostatnie siedem lat. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest efektem dwóch projektów, które regulują sytuację emerytów z rocznika 1953 – rządowego i senackiego. Podczas prac w Sejmie projekty były rozpatrywane wspólnie, jednak za główną uznano propozycję rządową.

W nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2013 r. zapisano, że wysokość emerytury przysługującej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego powinna być pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do osób z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 roku Trybunał Konstytucyjny.

Emerytury z ZUS dla rocznika 1953. Czy potrzebny jest wniosek?

Nowelizacja ma umożliwić uzyskanie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem wyroku przez TK występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy.

Zobacz także

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że wcześniejsze roczniki - 1949-1952 - dysponowały odpowiednim czasem i wiedzą, aby przygotować się do wprowadzonych zmian.

Ustawa przewiduje także zwrócenie ubezpieczonym różnicy między pobieraną dotychczas emeryturą a emeryturą, która powinna być wypłacana, ponowne przeliczenie renty rodzinnej, a także zawieszenie lub umorzenie postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy obliczenia emerytury, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przeliczenie z urzędu emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. To oznacza, że nie bedzie konieczności składania w tej sprawie wniosków.

Zobacz także

Według rządowych wyliczeń na zmianach skorzysta ok. 76 tys. osób z rocznika 1953. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury - średnio 12 786 zł.

RadioZET.pl/PAP