Zamknij

Emerytka skazana za wykroczenie skarbowe na 5 groszy. SN uchylił wyrok

21.01.2021 15:52
emerytka licząca pieniądze
fot. Marek BAZAK/East News

Sąd Najwyższy uchylił wydany w 2009 roku wyrok skazujący emerytkę na karę 130 zł grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego. Uszczerbek dla budżetu wyliczono na 5 groszy.

Skarbówka nie wybacza, nawet jeśli uchybienie wydaje się banalne i niewarte zainteresowania urzędników. Przekonała się o tym emerytka, która została oskarżona o wykonanie niezarejestrowanej usługi kserograficznej i przyjęcie płatności bez zarejestrowania jej w kasie fiskalnej.

Wartość usługi wyniosła 30 groszy, straty dla Skarbu Państwa wyliczono na 5 groszy. Wyrok wydany w 2009 roku przez sąd w Łodzi nałożył na emerytkę karę 130 zł i obciążył kosztami procesu w wysokości 170 zł. Nie pomogła apelacja, gdyż sąd drugiej instancji utrzymał orzeczenie i dołożył kolejne koszta postępowania. Za emerytką wstawił się w końcu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

130 zł kary za wykroczenie skarbowe na 5 groszy. Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Emerytka odwołała się od zarządzonego przez sąd pierwszej instancji wyroku tłumacząc, że została skazana za czyn o wyjątkowo znikomej szkodliwości społecznej.

Taka argumentacja została uznana za bezzasadną podczas rozpatrywania apelacji. Emerytka została obciążona dodatkowo kosztami postępowania odwoławczego.

Z pomocą kobiecie przyszedł Zbigniew Ziobro, który jako prokurator generalny wniósł kasację od wyroku sądu w Łodzi.

Prokurator Generalny wskazał, że sąd okręgowy zaniechał dokonania rzetelnej kontroli odwoławczej [...] i zaaprobował błędny pogląd sądu I instancji, iż przy ustalaniu stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonej nie bierze się pod uwagę wartości dokonanej transakcji i wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

komunikat Prokuratury Krajowej

Dalsza argumentacja koncentrowała się na wskazaniu, że nieuwzględnienie tej okoliczności, nazwane jako „rażące”, istotnie wpłynęło na treść orzeczenia.

Sąd Najwyższy uznał, że podczas procesu rzeczywiście doszło do uchybień i uchylił wyrok w sprawie emerytki. Umorzył też postępowanie, jako że rozpatrywane wykroczenie skarbowe uległo już przedawnieniu.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl