Zamknij

Pracujący emeryci muszą poinformować ZUS o zarobkach

25.02.2021 14:56
Seniorzy muszą rozliczyć się z ZUS
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą poinformować ZUS o tym, ile zarobili w minionym roku. Zbliża się ważny termin.

ZUS przypomina o konieczności poinformowania urzędu o zarobkach osiągniętych w 2020 roku. Mowa o emerytach i rencistach, którzy dorabiali do świadczenia w minionym roku i nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn).

Seniorzy powinni powiadomić urząd o zarobkach najpóźniej 1 marca 2021 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, kto i jakie ma obowiązki względem urzędu.

Emeryci muszą poinformować ZUS o zarobkach

Senior, który pracował w 2020 roku i jednocześnie pobierał rentę lub emeryturę, musi rozliczyć się z ZUS-em. Mowa o mężczyznach przed 65. i kobietach przed 60. rokiem życia. Osoby te do 1 marca muszą powiadomić ZUS o osiągniętych w ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie, np. prowadzący działalność gospodarczą, powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu 

Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.         

- Jeżeli ktoś się z nami nie rozliczy możemy zawiesić wypłatę a nawet zażądać zwrotu niesłusznie pobranych kwot, gdyż osiągany przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury czy renty – przestrzega Kowalska-Matis.

Jak to możliwe? Istnieją limity dorabiania do emerytury. Jeśli senior zarabia za dużo, ZUS proporcjonalnie zmniejszy wypłacaną emeryturę lub nawet wstrzyma wypłaty.

Senior może zarobić miesięcznie maksymalnie tyle, ile wynosi 70 proc. przeciętnej pensji. W 2020 roku była to kwota między 3 452,20 zł a 3 618,30 zł w zależności od okresu. Łączne, roczne zarobki nie powinny przekroczyć kwoty 42,1 tys. zł. Jeśli senior zarobił więcej, ZUS proporcjonalnie obniży mu świadczenie.

Emerytura zostanie zawieszona w przypadku, gdy miesięczna pensja seniora wyniosła 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 6,7 tys. zł. Jeśli zatem roczne zarobki emeryta są wyższe niż 80 205,20 zł, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Limitem zarobków nie muszą przejmować się emeryci i renciści, którzy osiągnęli już wiek emerytalny.

RadioZET.pl/ZUS