Zamknij

Komornik nie zajmie domu rodzinnego zadłużonego przedsiębiorcy

13.01.2020 15:57
Egzekucja z domu rodzinnego. Rzecznik MSP podważa decyzję skarbówki
fot. Shutterstock/Billion Photos (ilustracyjne)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białymstoku miał zdecydować o zajęciu domu rodzinnego przedsiębiorcy, który wpadł w problemy finansowe. Chodziło o nieruchomość, w której mieszka dziesięcioosobowa rodzina.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Decyzja białostockiej skarbówki dotyczyła wspólnika spółki jawnej, który popadł w długi przez „niepowodzenie biznesowe”. Przedsiębiorca poza majątkiem prywatnym, czyli domem rodzinnym, w którym mieszka dziesięcioosobowa, wielopokoleniowa rodzina, posiada też majątek komercyjny, firmowy.

Jak poinformował Rzecznik Małych i Średnich Firm w komunikacie, przedsiębiorca razem ze wspólnikami dysponował majątkiem komercyjnym, którego wartość kilkukrotnie przewyższa sumę, którą ten był winien wierzycielom.  Egzekucja długu miała jednak objąć także majątek prywatny, czyli dom rodzinny przedsiębiorcy.

Organ egzekucyjny, na skutek złożonego wniosku o zwolnienie z egzekucji  domu, wydał postanowienie o odmowie zwolnienia 

– czytamy w komunikacie rzecznika

Przedsiębiorca zaskarżył to postanowienie, jednak także organ drugiej instancji oraz WSA nie dopatrzyły się przesłanek do zwolnienia domu z egzekucji, tj. ważnego interesu zobowiązanego i wykazania przez przedsiębiorcę innego majątku. Organ dokonał zajęcia, opisu i oszacowania domu przedsiębiorcy, nie podejmując żadnych czynności względem pozostałego majątku ujawnionego w oświadczeniach.

Zobacz także

Sprawą zainteresował się Adam Abramowicz, rzecznik MSP, który przystąpił do postępowania wszczętego na skutek ponownego wniosku o zwolnienie z egzekucji domu. Rzecznik MSP nie miał wątpliwości, że decyzje organów egzekucyjnych naruszają zasadę proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej, ponieważ przedsiębiorca w złożonych oświadczeniach podał, iż jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

Organ nie rozważył możliwości zaspokojenia z 3 nieruchomości o charakterze komercyjnym, których współwłaścicielami są wspólnicy pierwotnie zobowiązanej spółki jawnej. Wybrany przez organ środek egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości, a mimo to z sumy uzyskanej z licytacji wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się w całości 

– czytamy w komunikacie rzecznika

Interwencja odniosła zamierzony skutek. Organy w grudniu zdecydowały o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji i postawiły na środek odznaczający się „najniższą uciążliwością dla zobowiązanego”. Organ postanowił o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji do czasu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych ze wskazanej nieruchomości komercyjnej.

Zobacz także

- Takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela, tj. prawa do poszanowania prywatności i prawa  przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego – informuje Adam Abramowicz w oświadczeniu.

RadioZET.pl