Zamknij

Duża sieć handlowa zamyka sklepy. Nie były dochodowe

21.07.2021 14:30
sprzedawczyni za kasą
fot. Ania Freindorf/REPORTER/East News

59 sklepów Delikatesy Centrum z sieci liczącej sobie 414 placówek własnych i ponad 1000 franczyz zamknie do końca 2021 roku Eurocash. Analiza rentowności wykazała, że nie ma w nich szans na satysfakcjonujące właściciela dochody.

Delikatesy Centrum stracą część sklepów. Zrobienie kroku w tył w liczebności placówek ma umożliwić sieci szybszy rozwój poprzez skupienie się na lokalizacjach, w których osiągana jest rentowność. W ostatnich latach do sieci włączono między innymi markety Mila.

Jak się okazało, oferta Delikatesów Centrum nie wszędzie postrzegana jest jako atrakcyjna. Część sklepów została uznana za trwale niedochodową. Sieć chce się z nich oczyścić.

Delikatesy Centrum zamykają część sklepów. Powodem analiza rentowności

To najprawdopodobniej sklepy przejęte wraz z Milą staną się ofiarą programu naprawczego - przypuszcza DM DBM. Właściciel Delikatesów Centrum nie przedstawił szczegółów, specjaliści wskazali jednak, że spółka miała problemy z integracją nowych sklepów, co oznaczało obciążenie dla notowanych wyników.

Decyzja o zamknięciu 59 placówek została poprzedzona analizą możliwości przeprowadzenia programu naprawczego. Oczekiwane wyniki nie spełniły nadziei właściciela sieci.

Powodem decyzji jest dokonana przez Zarząd analiza rentowności powyższych sklepów oraz możliwość wdrożenia programów naprawczych w poszczególnych sklepach. W konsekwencji będzie musiał zostać dokonany odpis szacowany na ok. 80 mln złotych, co przełoży się wprost na wynik finansowy za 2021. Ostateczna kwota powyższego odpisu będzie znana po przeglądzie półrocznego sprawozdania finansowego przeprowadzonym przez biegłego rewidenta.

komunikat Eurocash

Delikatesy Centrum to nieco ponad 400 sklepów własnych, tysiąc działających jako franczyza oraz ponad 150 w modelu joint venture.

Zamknięcie 59 placówek zdaniem właściciela „nie będzie miało wpływu na strategię rozwoju handlu detalicznego Grupy Eurocash, a w dłuższej perspektywie przełoży się na poprawę rentowności segmentu detalicznego”.

RadioZET.pl/Bankier.pl