Zamknij

Blisko 1 mln dowodów osobistych wciąż pozostaje do wymiany

Rafał Mandes
02.12.2017 17:50
Blisko 1 mln dowodów osobistych wciąż pozostaje do wymiany
fot. East News

W Polsce wszyscy pełnoletni obywatele mają obowiązek posiadania aktualnego dowodu osobistego. Jeśli upływa termin ważności dotychczasowego dokumentu, obywatel musi złożyć wniosek o wydanie nowego. W tym roku do wymiany kwalifikowało się dodatkowo aż 5 mln dokumentów, gdyż mija dekada od masowej wymiany „zielonych książeczek” na pierwsze plastikowe. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji blisko 1 mln dowodów osobistych może stracić ważność, jeśli ich właściciele nie zawnioskują o nowy dokument do końca 2017 r.

Wiele codziennych aktywności lub planów może potencjalnie nie dojść do skutku, gdy nasz dowód osobisty jest nieważny. Przeterminowany dowód stanie na przeszkodzie w załatwieniu spraw urzędowych, w złożeniu wniosku o kredyt czy też w realizacji wyjazdu za granicę. Utrata ważności dowodu osobistego następuje jednak nie tylko po upływie okresu na jaki został wydany, ale również w wyniku zmiany danych w nim zawartych, o czym muszą pamiętać szczególnie osoby zmieniające nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego lub dokonujące innych zmian w swoich aktach stanu cywilnego (np. urodzenia, małżeństwa). Dowód osobisty to dokument, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo, pozwala wyjechać za granicę bez paszportu, między innymi do krajów Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To tylko niektóre z powodów, dla których należy dbać o swój dowód osobisty oraz samodzielnie kontrolować termin upływu jego ważności.

Nowe przepisy z zakresu dowodów osobistych

Od 1 marca 2015 roku, obowiązują nowe przepisy z zakresu dowodów osobistych, w których została zniesiona właściwość miejscowa dla złożenia wniosku o dowód. O wydanie dowodu osobistego można ubiegać się w dowolnym urzędzie miasta, gminy w Polsce. Ponadto, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu epuap.gov.pl. Przy składaniu wniosku w takiej formie, konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wielu obywateli o takich rozwiązaniach nie posiada jeszcze szerokiej wiedzy. Należy także przypomnieć, iż fotografia dołączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie może być starsza niż 6 miesięcy, jest to fotografia biometryczna, analogiczna jak w paszportach.

Ważną wskazówką dla osób, które w 2007 r., przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego miały ukończony 65 rok życia i uzyskały dowód osobisty na czas nieokreślony jest to, że w przypadku takich osób nie występuje konieczność wymiany po 10 latach, czyli w 2017 r. (chyba, że posiadacz dowodu uzna, iż wizerunek twarzy znacznie się zmienił i chce takiej wymiany). Powyższa informacja może być cenna dla tych osób, które nie sprawdzają ważności swojego dowodu, i zupełnie nieświadome składają wniosek w związku z upływem terminu ważności.

Trwa wymiana dowodów w urzędach

Z szacowanych około 5 mln osób, które w tym roku miało zgłosić się po nowy dowód ze względu na upływ 10-letniego terminu ważności, prawdopodobnie pozostało jeszcze około milion. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, w listopadzie i grudniu tego roku liczba dokumentów, które tracą ważność kształtuje się odpowiednio: 552 tys. i 435 tys. szt. Urzędy na wydanie dowodu mają 30 dni od złożenia wniosku. Zazwyczaj czas ten jest krótszy, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń urzędy mogą mieć problem z dotrzymaniem terminu.

W związku przewidywaną w 2017 r. zwiększoną liczbą osób wymieniających dowody osobiste, Urząd Miasta Łodzi (UMŁ) od marca do sierpnia 2017 r. przeprowadził akcję informacyjną dla mieszkańców przypominającą o obowiązku wymiany dowodu przed upływem terminu jego ważności oraz zachęcającą do wcześniejszego składania dokumentów w celu uniknięcia kolejek. Ulotki informacyjne zostały rozpowszechnione we wszystkich lokalizacjach urzędu, placówkach pocztowych, przychodniach i bankach oraz były wyświetlane na ekranach LCD i biletomatach w środkach komunikacji miejskiej. Dla usprawnienia i komfortu mieszkańców, pracownicy Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ od marca do czerwca br. pracowali dodatkowo w jedną sobotę w miesiącu, a od września do listopada w dwie soboty w miesiącu, wspierając w przeprowadzeniu formalności związanych z wymianą dowodu. Od 1 stycznia do 31 października 2017 r. przyjęto tam 101 057 wniosków o wydanie dowodu osobistego, w tym 74 170 z powodu upływu terminu ważności. Dla porównania, w tym samym okresie w 2016 r. przyjęto 68 847 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Z kolei Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa potwierdził, że w okresie pierwszych 10 miesięcy 2017 r. wpłynęło do miejscowych urzędów łącznie 102 610 wniosków o nowy dowód. Dla porównania w tym samym okresie, czyli styczeń - październik 2016 r. o nowy dokument zawnioskowało tam 84 419 osób. Jednocześnie krakowski magistrat poinformował, że choć od obywateli nie docierają żadne niepokojące sygnały w sprawie wymiany dowodów, to z doświadczenia wynika, że pojawią się obywatele, którzy złożą wnioski o nowy dowód osobisty w ostatniej chwili.

Poznański magistrat spodziewa się w tej sprawie ok. 90 - 100 tys. interesantów, podczas gdy w ubiegłym roku było to 67 tys. osób.

Na obsługę dużej liczby klientów przygotowany jest także Urząd Miejski we Wrocławiu, który największej ilości interesantów w sprawie wymiany dowodów spodziewa się w grudniu 2017 r. oraz w styczniu 2018 r. Przyczyną takich szacunków jest wydanie pod koniec roku 2007 oraz na początku 2008 r., większej części dowodów osobistych. Niemniej, liczba klientów w każdym miesiącu tego roku rośnie - do Wrocławia przybywa klientów, zamieszkujących okoliczne gminy a pracujących we Wrocławiu. Położenie urzędu oraz godziny otwarcia są dogodne dla złożenia wniosku o dowód oraz odbioru gotowego dokumentu.

Wrocław średnio rocznie wydaje około 85 tys. dowodów osobistych. Dla przykładu, w roku 2005 - 81 604, w 2015 r. - 84 156, w 2016 - 93 401, a w roku 2016 - 88 601. Na rok 2017 wrocławskie urzędy szacują obsłużenie około 140 tys. wniosków. W okresie styczeń - październik 2017 roku zostało wydanych już 95 000 dowodów.

Dla porównania, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicach m.st. Warszawy przyjęły w okresie od stycznia do października br. 231 929 wniosków o wydanie dowodu osobistego. W tym samym okresie ubiegłego roku było ich 192 517, a za cały 2016 r. 222 079. W 2017 r. szacuje się, iż Delegatury BAiSO przyjmą łącznie 290 tyś. wniosków. Choć liczba składanych wniosków w urzędach osiąga ogromną skalę, to z obserwacji pracowników Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Warszawie wynika, iż obywatele najczęściej wnioskują o wymianę dokumentów w ostatniej chwili.

Dobrą wiadomość w tej kwestii przynosi Urząd Miejski w Gdańsku, z którego doświadczeń wynika, że coraz bardziej wzrasta świadomość mieszkańców dotycząca możliwości wcześniejszego składania wniosków o wydanie dowodu, nie czekając do ostatniej chwili. Gdański urząd potwierdził, że wymiana dowodów osobistych w ich rejonie przebiega spokojnie i sprawnie. Klienci dopytują o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, przyjmowania wniosków od osób zameldowanych i zamieszkałych poza Gdańskiem, a także o termin realizacji wniosku o wydanie dowodu osobistego. Od stycznia do października 2017 r. w urzędach Gdańska wydano 59 778 dowodów osobistych. W tym samym okresie w 2016 r. wydano ich o 26% mniej. Urzędnicy w Gdańsku zaobserwowali, że wyjątkowy bywa okres przedświąteczny, który charakteryzuje się zwiększoną liczbą klientów szczególnie tych, którzy przyjadą z zagranicy. Warto uświadamiać Polakom, że w związku z zagranicznymi wyjazdami świątecznymi, noworocznymi czy feriami zimowymi, by sprawdzali termin ważności własnych dowodów osobistych i dowodów swoich dzieci. Dzieci, o ile nie mają innego dokumentu, muszą posiadać własny dowód osobisty, aby przekroczyć granicę kraju.

BIK/MN24/RM