Zamknij

Dopłaty do prądu. Kto dostanie pieniądze i w jakiej kwocie?

22.10.2021 20:48
licznik energii elektrycznej i 100 zł
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Według autorów projektu ustawy o dopłatach do wysokich rachunków za prąd elektryczny, pomoc ma trafić do 20 procent polskich rodzin i wahać się między 324 zł a 876 zł w skali roku.

Ceny prądu elektrycznego wzrosną i jest to nieuniknione – stwierdził Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy dostawców dla klientów indywidualnych. PSL i Konfederacja mają w te kwestii inne zdanie: obie partie niezależnie zaproponowały, żeby zgodnie z sugestiami Unii Europejskiej obniżyć stawki VAT na energię.

Oznaczałoby to jednak niższe wpływy do budżetu, czego przeciwnikiem jest Jarosław Kaczyński. Szef PiS stwierdził, że nie można zredukować akcyzy na paliwo – takie działanie sugerował za czasów PO – gdyż „obniży to dochody państwa”. Prawo i Sprawiedliwość miało także inną receptę na złagodzenie skutków wysokich cen paliw: wprowadzenie ulgi podatkowej dla kierowców w wysokości 750 zł. Zamiast tego jednak rząd woli zainkasować wyższe podatki, a następnie część z nich oddać w postaci dopłat dla rodzin zagrożonych „ubóstwem energetycznym”.

Dopłaty do prądu. Ile pieniędzy dla rodzin?

Nad ustawą o dopłatach do rachunków za prąd elektryczny pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt nowelizacji Prawa energetycznego został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Następnymi krokami na ścieżce legislacyjnej jest rozpatrzenia przez rząd i skierowanie do prac w parlamencie.

W 2022 roku na dopłaty przewidziano łącznie 1,5 mld zł. Pieniądze mają trafić do zagrożonych „ubóstwem energetycznym”, wyznaczanym według kryterium dochodowego. Na pieniądze mogą liczyć Polacy, których dochody nie przekraczają 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. MKiŚ prognozuje, że wparcie otrzyma co piąta rodzina w Polsce, a dopłaty do rachunków mają wynosić 50 procent.

Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.

MKiŚ

Dopłaty mają być przyznawane na sześć miesięcy, podstawą do ich otrzymania ma być faktura wystawiona przez dostawcę energii.

Resort poinformował ponadto, że dzięki nowelizacji ustawy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/gazu będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/gazu wniosek dotyczący między innymi zawarcia umowy w sprawie zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/gazu lub świadczone usługi.

RadioZET.pl/PAP