Zamknij

Dopłaty do najmu będą wypłacane w równej wysokości przez 9 lat

Olga Papiernik
12.06.2018 11:18
mieszkanie
fot. Kari Shea on Unsplash

MIiR: Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do najmu; dopłaty będą wypłacane w równej wysokości przez 9 lat; kryteria dla beneficjentów określi rada gminy. 

Zobacz także

Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkań, dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (uzależnionym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.

Wysokość dopłat zależeć będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).

- Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. 'Mieszkanie na Start' w ramach programu 'Mieszkanie+' tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Gospodarstwa domowe jednoosobowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Zobacz także

Kryteria społeczne, określające preferencje dla beneficjentów dopłat do czynszów, ustali Rada Gminy. Będzie ona mogła wybrać z określonego w ustawie katalogu, komu w pierwszej kolejności będą wynajmowane mieszkania z dopłatą.

Dopłaty będą przyznawane na 9 lat. Beneficjenci będą co roku weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat.

Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy.

Zobacz także

Rząd planuje, że pierwsze dopłaty byłyby przyznawane w 2019 r., na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2027 roku - 2 mld zł rocznie.

Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:

- najemców - co zwiększy ich możliwości finansowe i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową; dopłaty do czynszów mogą przyczynić się do stworzenia możliwości wynajęcia samodzielnego mieszkania lub do zwiększenia standardu (np. powierzchniowego) mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny;

- samorządów gminnych - zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej; samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych;

- inwestorów - co umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych; dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

Efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie sektora mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające budynkami z mieszkaniami na wynajem, podsumował resort.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów między inwestorem a gminą, umowy w sprawie stosowania dopłat (gmina-GBK) oraz uchwały w sprawie kryteriów oceny wniosków o zawarcie umowy najmu, które zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, co pozwoli na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.

Morawiecki: Chcemy budować filar wsparcia najemców

- Ustawa o dopłatach do najmu, którą we wtorek przyjął rząd, ma wspierać najemców, zwłaszcza młode rodziny, które jeszcze nie rozpędziły się na rynku pracy i taka pomoc jest im potrzebna - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Deklarował, że rząd chce budować filar wsparcia najemców.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o dopłatach do najmu. Projekt zakłada, że dopłaty będą wypłacane w równej wysokości przez dziewięć lat, a kryteria dla beneficjentów określi rada gminy.

- Przyjęliśmy na Radzie Ministrów bardzo istotny projekt ustawy dot. wsparcia dla najemców - powiedział premier.

Wskazał, że rząd, - tworząc lepsze warunki do budowy tanich mieszkań, do Mieszkania plus, stara się w kilku miejscach poprawiać warunki, poprawiać regulacje, przyspieszać procesy inwestycyjne.

Dodał, że rząd zajmuje się także wysokością czynszów, - żeby dla tej części tego społeczeństwa, która jest mniej zamożna i nie stać jej na czynsz, który będzie możliwy do zaoferowania w ramach Mieszkania plus, budować również ten filar wsparcia najemców.

Podkreślił, że przyjęty przez rząd projekt ustawy - ma wspierać najemców, zwłaszcza młode rodziny, które jeszcze nie rozpędziły się na rynku pracy i taka pomoc jest potrzebna.

Podkreślił, że w kolejnych latach planuje się przeznaczanie coraz większych środków na dopłaty do najmu. - Jest to ważny element (...), który ma wzmocnić tanie budownictwo mieszkaniowe, które w najbliższych latach będziemy na pewno rozkręcać - podsumował.

PAP/Katarzyna Fiuk/ISBnews/OP