Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dla pracowników służby zdrowia

12.11.2020 08:37
Medycy nie otrzymają zasiłku opiekińczego
fot. Anna Golaszewska/East News

Od 9 listopada Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów wypłaca dodatkowe zasiłki opiekuńcze w związku z nauczaniem zdalnym w szkołach. Nie wszyscy jednak otrzymają świadczenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił. Rząd zdecydował o wysłaniu dzieci w wieku szkolnym do domów i wznowieniu wypłat świadczenia dla ich opiekunów.

Są jednak wyjątki. Świadczenia nie otrzymają m.in. pracownicy służby zdrowia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto nie otrzyma świadczenia?

Rząd chce zatrzymać pracowników służby zdrowia w pracy. Przez brak rąk do pracy w szpitalach zniesiono już kwarantannę dla medyków. Jak informuje ZUS, zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 nie otrzymają dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dlaczego? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią, podstawówki powinny zapewnić opiekę dzieciom osób zatrudnionych w służbie zdrowia.

 

Nauka w szkole dla dzieci lekazry
fot.

Zasiłek nie przysługuje także w przypadku, gdy jeden z rodziców sam może zapewnić dziecku opiekę (jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Zobacz także

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.  ZASADY, KWOTA, WNIOSKI

Od 9  do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają  rodzice dzieci do lat 8., którzy poświęcili pracę na rzecz opieki nad dzieckiem. O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zobacz także

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy.  Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

RadioZET.pl