Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany

28.01.2021 15:26
Co dalej z zasiłkiem opiekuńczym
fot. Piotr Molecki/East News

Rząd wydłużył lockdown do 14 lutego. Nadal będą obowiązywać ograniczenia m.in. w szkolnictwie. Czy rodzice nadal będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do lat 8, które przez Covid-19 nie poszły do szkoły.

Rząd postanowił, że uczniowie klas I-III szkoły podstawowej nadal będą chodzić na zajęcia stacjonarne. Starsze dzieci i młodzież będą kontynuowały naukę zdalną.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 31 stycznia 2021 

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice mogą ubiegać się w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Choć przedszkola w większości są otwarte, a dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych mają zajęcia stacjonarne, zasiłek nadal będzie wypłacany. Warto nadmienić, że korzystają z niego także opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia np. w placówce integracyjnej.

Minister rodziny i polityki społecznej podczas konferencji prasowej pytana była, czy takie świadczenie nadal będzie wypłacane w związku z przedłużeniem lockdownu do 14 lutego.

- Na piątkowym (29 stycznia – przy.red) posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pójdziemy w kierunku przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego – zapowiedziała Marlena Maląg. Zasiłek ma przysługiwać na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek wypłacany będzie do 31 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że jego wypłata będzie kontynuowana.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają  rodzice dzieci do lat 8., którzy poświęcili pracę na rzecz opieki nad dzieckiem. O takie świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Co ważne, świadczenie to nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

RadioZET.pl/PAP