Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Co z obostrzeniami?

06.05.2021 21:51
nauka zdalna w domu
fot. Anna Golaszewska/East News

Powrót dzieci do szkół wciąż z wyjątkami, dlatego rząd zdecydował o przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 23 maja 2021. Przysługuje on rodzicom, którzy muszą opiekować się w domu dziećmi z powodu braku zapewnienia zajęć przez placówki oświatowe.

Lockdown przechodzi do historii: jedną z pierwszych oznak luzowania obostrzeń było przywrócenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uwolniło to rodziców od obowiązku opieki i pozwoliło wrócić do pracy.

Starsze dzieci wciąż uczą się zdalnie – część z nich będzie to robić aż do końca maja 2021. W związku z tym rząd przedłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy – na razie do 23 maja 2021 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja. Obejmie okres nauki hybrydowej

Prawo do otrzymywania dodatkowego zasiłku zostało przedłużone o 14 dni. Ze wstępnego harmonogramu wygaszania lockdownu wynika, że świadczenie będzie potrzebne nawet dłużej.

Starsze roczniki, zarówno ze szkół podstawowych jak i średnich, wrócą bowiem do nauki w szkołach od 15 maja 2021, ale w trybie hybrydowym. Oznacza to, że naprzemienną naukę stacjonarną i zdalną: w tym drugim przypadku rodzice będą musieli opiekować się dziećmi pozostającymi w domu.

Wciąż także istnieje zagrożenie pojawienia się ogniska koronawirusa w danej placówce, co będzie oznaczać konieczność jej zamknięcia.

Mimo otwarcia żłobków, przedszkoli czy klas I-III w szkołach może się zdarzyć, że z powodu COVID-19 placówka zostanie zamknięta lub jej działalność zostanie ograniczona, a w efekcie nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. W takim przypadku rodzicom i opiekunom dalej będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Marlena Maląg

Zgodnie z planami przeprowadzonymi przez rząd, wszystkie szkoły podstawowe i średnie mają wrócić do pełnego działania w trybie stacjonarnym od 29 maja 2021. Obowiązkowe będzie wietrzenie sal podczas przerw, a podczas weekendów przeprowadzane będą dezynfekcje placówek.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na zasadach ogólnych – wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

RadioZET.pl/PAP