Zamknij

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wypłaty przedłużone do 14 marca

26.02.2021 15:06
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 marca
fot. Marek BAZAK/East News

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, co do zasady, przysługuje rodzinom dzieci do 8. roku życia do końca lutego. Co z wypłatami w marcu?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany – wynika z dwóch projektów, które pojawiły się w rządowym wykazie prac legislacyjnych.

Projekty pochodzą z dwóch źródeł: resortu rodziny i rolnictwa. Obydwa zakładają przedłużenie wypłat dodatkowego zasiłku zarówno z ZUS jak i KRUS do 14 marca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne tygodnie

Z projektów wynika, że wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS, a także dla rolników z KRUS, zostanie wydłużona do 14 marca. Zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem, wypłaty zasiłku realizowane są do końca lutego.  

„W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r. Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także osobom uprawnionym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki” – czytamy w wykazie prac legislacyjnych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto skorzysta?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do lat 8, które przez Covid-19 nie poszły do szkoły lub przedszkola. Te, co do zasady, działają stacjonarnie. Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, w którym w związku z dużym przyrostem liczby zakażeń od 1 marca wszyscy uczniowie będą mieli lekcje zdalne.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice mogą ubiegać się w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Warto nadmienić, że korzystają z niego także opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać na zajęcia np. w placówce integracyjnej. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek adresowany jest także do opiekunów dzieci do 18. roku życia, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Co ważne, świadczenie to nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

RadioZET.pl