Zamknij

Dodatek solidarnościowy [ZASADY, WNIOSEK, TERMINY]

22.06.2020 15:57
Dodatek solidarnościowy [ZASADY, WNIOSEK, TERMINY]

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie, którego wypłata ma wesrzeć finansowo osoby, które przez koronakryzys straciły pracę. Wyjaśniamy, kto może z niego skorzystać. 

Dodatek solidarnościowy to wyczekiwane przez Polaków świadczenie wypłacane w związku z epidemią koronawirusa. O zainteresowaniu dodatkiem solidarnościowym świadczą liczby. O nowe świadczenie można ubiegać się od poniedziałku 22 czerwca. Do godziny 12 tego dnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 7 tysięcy wniosków.

Prezes ZUS prof. Getruda Uścińska przypomniała podczas konferencji prasowej, że w ręce osób, które przez koronakryzys straciły pracę traci 1,5 mld złotych z budżetu państwa. ZUS szacuje, że pomoc trafi do pół miliona osób. Wyjaśniamy, kto może liczyć na świadczenie i jakie warunki stawia ustawodawca.

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Prezes ZUS podczas konferencji prasowej wyjaśniła, że o nowe świadczenie mogą ubiegać się zarówno zarejestrowani w urzędzie pracy bezrobotni, jak i osoby, które utraciły pracę już w wyniku epidemii, po 15 marca tego roku.

Zobacz także

Warunkiem otrzymania 1400 złotych każdorazowo za czerwiec, lipiec i sierpień jest złożenie wniosku w ZUS i podleganie ubezpieczeniom społecznym przez łączny okres 60 dni w 2020 roku. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Co istotne, komornik nie będzie mógł dokonać potrącenia z dodatku solidarnościowego.

Zobacz także

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Nowe świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Jeśli jednak ZUS wypłaci np. zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego beneficjentowi przysługuje już nowe świadczenie, to wypłacony dodatek solidarnościowy będzie pomniejszony o kwotę otrzymanego zasiłku.

Dodatek solidarnościowy a ubezpieczenie w ZUS

Warunkiem otrzymania dodatku jest podleganie przez co najmniej 60 dni ubezpieczeniom społecznym w 2020 roku.  Chodzi o łączny okres 60 dni, zatem nie trzeba być ubezpieczonym nieprzerwanie przez ten okres. Dni podlegania pod ubezpieczenia można zsumować. W czasie pobierania dodatku beneficjent nie traci prawa do ubezpieczenia. Nadal podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego.

Zobacz także

Dodatek solidarnościowy – wniosek

ZUS zastrzegł, że zgodnie z ustawą, wniosek można złożyć tylko przez internet. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Tam można znaleźć wniosek o symbolu EDS, wypełnić go i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informację o przyznanym dodatku beneficjenci znajdą na profilu Ubezpieczonego w zakładce „Dokumenty i wiadomości”  w skrzynce odbiorczej. Tam też ZUS opublikuje ewentualną decyzję odmowną. Jeśli ZUS jednak pozytywnie rozpatrzy wniosek, pieniądze trafią na konto bezrobotnego w ciągu 7 dni od chwili wydania decyzji.

RadioZET.pl/ZUS