Zamknij

Dodatek solidarnościowy. Mija termin składania wniosków

31.08.2020 09:57
Dodatek solidarnościowy. Ostatni dzień na zlożenie wniosku
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Wnioski o dodatek solidarnościowy za sierpień można składać tylko do końca miesiąca. 31 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmie ostatnie wnioski.

Dodatek solidarnościowy powoli się wyczerpuje. 31 sierpnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie z ZUS.

Mowa o 1400 złotych dla pracowników, którzy przez koronakryzys stracili pracę. Program zakładał trzymiesięczne wsparcie począwszy od czerwca. Sierpień jest zatem ostatnim miesiącem, za który można pobrać świadczenie.

Wniosek o dodatek solidarnościowy. Ostatni dzień na zgłoszenie

31 sierpnia jest ostatnim dniem na zgłoszenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Chodzi o wsparcie w wysokości 1400 złotych, o które można wnioskować za miesiąc, w którym potencjalny beneficjent składa wniosek.  

Dodatek solidarnościowy wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. Wypłata świadczenia następuje w ciągu kilku dni od złożenia wniosku 

– mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS w rozmowie z PAP

O nowe świadczenie mogą ubiegać się zarówno zarejestrowani w urzędzie pracy bezrobotni, jak i osoby, które utraciły pracę już w wyniku epidemii, po 15 marca tego roku.

Zobacz także

Warunkiem otrzymania 1400 złotych jest złożenie wniosku w ZUS i podleganie ubezpieczeniom społecznym przez łączny okres 60 dni w 2020 roku. O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Co istotne, komornik nie będzie mógł dokonać potrącenia z dodatku solidarnościowego.

Zobacz także

Nowe świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Jeśli jednak ZUS wypłaci np. zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego beneficjentowi przysługuje już nowe świadczenie, to wypłacony dodatek solidarnościowy będzie pomniejszony o kwotę otrzymanego zasiłku.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

RadioZET.pl/PAP