Zamknij

Dodatek osłonowy przyjęty przez rząd. Odległa data wypłat

07.12.2021 15:34
Mateusz Morawiecki
fot. Krystian Maj/KPRM

Projekt ustawy o dodatku osłonowym, czyli wsparciu finansowym dla gospodarstw domowych dotkniętych finansowo przez drożyznę w sklepach, został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac w Sejmie. Rząd chwalił się, że planuje przyjąć prawo jeszcze przed świętami. Nie mówił jednak, że na wypłaty potrzebujący będą musieli czekać nawet długie miesiące.

Tarcza antyinflacyjna ma w zamierzeniach rządu uchronić Polaków przed coraz wyraźniej dostrzegalną drożyzną. Inflacja w listopadzie 2021 wyniosła rok do roku 7,7 procent, a według prognoz NBP i premiera Morawieckiego, w najbliższych miesiącach będzie dalej rosła.

Paliwa podrożały przez rok o 36,6 procent, od 1 stycznia 2022 można spodziewać się także dużej podwyżki cen prądu elektrycznego, gazu ziemnego oraz ciepła. Tarcza antyinflacyjna złagodzi szok przy płaceniu pierwszych rachunków dzięki  tymczasowemu obniżeniu akcyzy i stawek VAT. Polacy mogą liczyć także na otrzymanie pieniędzy bezpośrednio do ręki – wsparcie ma być realizowane poprzez nowe świadczenie, nazwane dodatkiem osłonowym. Dzięki skierowaniu projektu ustawy do Sejmu dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie mają zacząć się wypłaty. I że nie wszyscy, którym w teorii dodatek się należy, pieniądze otrzymają.

Dodatek osłonowy. Data pierwszych wypłat, wysokość wparcia i kryterium dochodowe

Dodatek osłonowy zostanie przyjęty jeszcze w grudniu – chwalił się rząd, dając potrzebującym nadzieję na szybkie otrzymanie wsparcia potrzebnego z powodu wysokiego wzrostu cen. Oficjalnie wyliczana inflacja sięgnęła rok do roku 7,7 procent, ale niektóre produkty żywnościowe drożały nawet 10 razy szybciej.

Miesięczne wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego wzrosły z powodu wyższych cen o 360 zł. Wartość otrzymywanych wynagrodzeń zmalała przez rok: nominalnie pozostały na takiej samej wysokości, jednak ich siła nabywcza mocno spadła. Jak bardzo, można przekonać się korzystając z inflacyjnego kalkulatora wynagrodzeń, który pokazuje, ile otrzymywana obecnie pensja jest warta w pieniądzach sprzed roku.

Drożyzny nie da się ukryć, rząd w obawie przed odwrotem wyborców zapowiedział tarczę antyinflacyjną. Jej częścią ma być nowe świadczenie pieniężne, dodatek osłonowy, który otrzymać ma łącznie 6,82 mln gospodarstw domowych – około 52 procent ogółu. Decydować będzie kryterium dochodowe, środki mają trafiać przede wszystkim do osób z niższymi przychodami.

Jak wynika z projektu ustawy, wypłaty świadczenia realizowane będą w dwóch transzach: do 31 marca 2022 oraz do 2 grudnia 2022. W przypadku złożenia wniosku na mniej niż miesiąc przed tymi terminami pieniądze nie będą przyznawane.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r., z wyłączeniem przypadków, w których odbiorca złożył wniosek później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów.

projekt ustawy

Wnioski i przyznanie dodatku osłonowego przyjmować będą gminy – wzór pisma, które będzie trzeba złożyć, będzie ustalany samodzielnie przez samorządy. Świadczenie przyznawać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z przepisami zawartymi w projekcie ustawy, „wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. nie podlegają rozpatrzeniu”.

Środki na wypłatę dodatków osłonowych mają być przekazywane gminom raz na kwartał. Świadczenie ma być wypłacane beneficjentom w dwóch ratach. Ich wysokość zależeć będzie od liczebności gospodarstwa domowego oraz dochodów w przeliczeniu na jedną osobę.

Według projektu ustawy, dodatek osłonowy będzie wynosić maksymalnie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Pełna kwota należeć się będzie gospodarstwom jednoosobowym, w których przychody są niższe niż 2100 zł miesięcznie. W pozostałych przypadkach kryterium dochodowe wyznaczono na 1500 zł na osobę.

Przy wypłatach stosowana będzie znana z 14. emerytury zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego o przykładowe 100 zł będzie skutkować obniżeniem kwoty wypłaty o dokładnie taką samą sumę.

W projekcie ustawy o dodatku osłonowym znalazło się zastrzeżenie, że nie wszyscy otrzymają pieniądze, nawet jeśli według wyliczeń będą się im należeć. Rząd przyjął minimalną kwotę wsparcia na poziomie 20 zł: dodatki osłonowe, które byłyby niższe, nie będą wypłacane.

RadioZET.pl/Sejm