Zamknij

Polscy rolnicy się bogacą

Rafał Mandes
30.04.2018 17:39
Polscy rolnicy się bogacą
fot. Unsplash

Dochody rolników w 2017 r. wobec słabego 2016 r. wzrosły średnio o 30 proc. Stało się tak na skutek m.in. dobrej koniunktury na rynku żywności oraz wzrostu produkcji, przy w miarę stabilnych kosztach - poinformował dyrektor IERiGŻ prof. Andrzej Kowalski.

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2017 r.

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2017 r. w stosunku do 2016 r. zwiększył się przeciętnie o ponad 12,7 tys. zł, tj. o 30 proc. Dochód z gospodarstwa rolnego uzyskanego z działalności rolnej wraz z unijną dopłatą na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie wyniósł średnio nieco ponad 31 tys. zł, przy czym można zaobserwować duże zróżnicowanie w dochodach, w zależności od struktury produkcji, wielkości gospodarstwa oraz regionu kraju - podkreślił prof. Kowalski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Największe dochody przyniosła rolnikom produkcja zwierzęca (karmionych ziarnem), produkcja mleka oraz uprawy ogrodnicze, natomiast najmniej pieniędzy dały uprawy trwałe oraz polowe. Jeżeli chodzi natomiast o wielkość gospodarstwa, to największe dochody uzyskuje się w bardzo dużych gospodarstwach, głównie położonych w północno-zachodniej i środkowo zachodniej części kraju - zauważył szef Instytutu.

Porównanie średniego dochodu w rolnictwie z uzyskanym w gospodarce narodowej pokazuje, że jest on nadal niższy, choć w ubiegłym roku wartości te znacznie się zbliżyły. Natomiast jeżeli uwzględni się rodzaj produkcji, to dochody z hodowli zwierząt i upraw ogrodniczych były wyższe od tego, co można było zarobić w innych branżach gospodarki.

Jak mówił profesor, wartość produkcji rolniczej w ubiegłym roku w porównaniu do 2016 r. wzrosła przeciętnie o ok. 12 proc., przy wzroście kosztów produkcji na poziomie 2 proc.

Przy czym wzrost produkcji roślinnej wyniósł 7 proc., a zwierzęcej 17 proc. W produkcji zwierzęcej znacznie wzrosła produkcja mleka, żywca wołowego, wieprzowego i jaj. Ceny bydła były wyższe o 7 proc., a mleka o 25 proc.

Prognoza rolniczych dochodów została opracowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) na podstawie danych uzyskanych z gospodarstw prowadzących rachunkowość. Informacje te dotyczą ponad 90 proc. gospodarstw uzyskujących produkcję rynkową.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił, że dla jego resortu poprawa dochodów rolniczych jest jednym z najważniejszych zadań. Jak mówił, resort wspiera w tym zakresie rolników poprzez wypłatę dopłat bezpośrednich, a także dofinansowując gospodarstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

14,8 mld zł w postaci dopłat bezpośrednich

W 2017 r. do 1,3 mln rolników trafiło 14,8 mld zł w postaci dopłat bezpośrednich, na dopłaty do kredytów preferencyjnych przeznaczono w latach 2016-2017 ponad 208 mln zł. Rolnicy dostali ponadto dopłaty do paliwa, do kwalifikowanego materiału siewnego. Przekazano też pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych oraz z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Ponadto rolnicy mogli liczyć na dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych - wyliczał szef resortu.

Anna Wysoczańska/PAP/RM