Zamknij

Lockdown także po 18 kwietnia? Zmiany w zasiłku opiekuńczym

09.04.2021 15:54
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony
fot. JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Rząd przedłużył lockdown do 18 kwietnia. Niewykluczone jednak, że obostrzenia pozostaną z nami na dłużej. Rada Ministrów zdecydowała już o przedłużeniu wypłat zasiłku dla rodziców do 25 kwietnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie – przewidują projekty rozporządzeń Rady Ministrów.

Zasiłek, zarówno ten wypłacany przez ZUS, jak i przez KRUS dla rolników, zostanie przedłużony do 25 kwietnia. Czy to oznacza przedłużenie obostrzeń o kolejny tydzień?

Szkoły zamknięte do 18 kwietnia, zasiłek do 25 kwietnia?

Lockdown niemalże bez przerwy trwa od ponad roku. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu gospodarka będzie zamknięta do 18 kwietnia. Mowa o zamrożeniu handlu, hotelarstwa, branży beauty, fitness, rozrywki, sportu, a także działalności stacjonarnej szkół, żłobków i przedszkoli.

To właśnie zamknięcie tych ostatnich placówek jest podstawą do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie otrzymują rodzice 8-latków i młodszych dzieci, którzy zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dziećmi.

Okres, na jaki przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów rodzice mogą z niego korzystać do 11 kwietnia. Z projektów rozporządzeń opublikowanych w Rządowym Centrum Legislacji wynika, że rodzice będą mogli skorzystać ze świadczenia do 25 kwietnia.

Szkoły, przedszkola i żłobki, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zamknięte będą do 18 kwietnia. Niewykluczone zatem, że rząd szykuje się na wydłużenie obostrzeń.  

Kto otrzyma zasiłek, a komu nie przysługuje?

Rząd założył, że pracownicy medyczni i służby porządkowe, w tym żołnierze, wojskowi, policjanci i strażacy, nadal będą mogli posyłać dzieci do przedszkoli i żłobków. Dla innych dzieci nauka stacjonarna będzie niemożliwa.

ZUS informuje, że jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    -do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    -do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    -do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych

RadioZET.pl/PAP