Zamknij

Dług krajowy bez pełnej kontroli. Jest gorzej niż podaje rząd?

30.08.2021 12:13
Dług krajowy bez pełnej kontroli. Jest gorzej niż podaje rząd
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Aż 25 proc. polskiego zadłużenia ma w 2022 roku znajdować się poza kontrolą parlamentu, wynika z informacji podanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Parlamentarzyści kontrolują jedynie plan dochodowo-wydatkowy z uchwalanej ustawy budżetowej.

Deficyt ma w 2022 roku wynieść mniej niż 30 mld zł, tak wynika z rządowych założeń. Tymczasem DGP zwraca uwagę, że plan wydatkowy w coraz mniejszym stopniu pokazuje, jaki jest prawdziwy obraz finansów publicznych.

Już w kwietniu pisaliśmy o wpływie lockdownu na krajowy budżet i deficyt. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powiedział wtedy, że ubiegłoroczny wzrost deficytu i zadłużenia spowodowany był przede wszystkim uruchomieniem na niespotykaną skalę działań wspierających przedsiębiorstwa i pracowników w trudnych czasach pandemii.

Dług krajowy bez pełnej kontroli. Jest gorzej niż podaje rząd?

Pojawiły się wątpliwości, że dużą część pakietów antykryzysowych związanych z pandemią wypchnięto poza budżet państwa i jego statystyki. To, jak wielka była skala tego działania, ma pokazywać dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli obliczany według unijnej metodologii.

W 2020 r. państwowy dług publiczny wyniósł 1,112 bln zł, w tym roku – zgodnie z prognozami MF – ma urosnąć do 1,114 bln zł, a za rok zwiększyć się do 1,16 bln zł. W tym samym czasie dług obliczany według metodologii UE to odpowiednio: 1,336 bln zł, 1,435 bln zł i 1,511 bln zł. Tylko w przyszłym roku różnica pomiędzy obiema metodologiami wyniesie ponad 350 mld zł (ok. 13 proc. PKB)

Fragment artykułu DGP

Główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju Sławomir Dudek powiedział gazecie: „Co czwarta złotówka długu idzie poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa".

Czytamy, że w przyszłym roku rząd planuje wiele działań, które mają pomóc odbudowie gospodarki, ale część kluczowych pozycji wydatkowych zostanie realizowana poza budżetem. To dotyczy m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego PiS chce wydać w trzy lata 100 mld zł. Fundusz będzie w BGK.

Planów finansowych pozabudżetowych funduszy w projekcie ustawy na 2022 r. nie ma. M.in. dzięki takim zabiegom resort finansów może się pochwalić tym, że dziura w kasie państwa w przyszłym roku wyniesie 30 mld zł.

RadioZET.pl/PAP/DGP