Zamknij

Delegowanie pracowników do Holandii. Co się zmieni od 1 marca?

26.02.2020 13:15
Delegowanie pracowników do Holandii 2020. Co się zmienia od 1 marca?
fot. Bannafarsai_Stock/Shutterstock (ilustracyjne)

Pracujesz w Holandii, ale twoja firma zarejestrowana jest w Polsce? Od 1 marca będzie obowiązek zarejestrowania pracowników delegowanych do tego unijnego kraju.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Jak podała Ambasada Królestwa Niderlandów, podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej, teraz Holandia wprowadza obowiązek notyfikacji pracowników delegowanych.

Zmiana dotyczy pracowników zagranicznych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii) oraz Szwajcarii, którzy tymczasowo delegują swoich pracowników, a także osoby samozatrudnione. 

Zobacz także

Kogo dotyczą zmiany?

Obowiązek dotyczy dwóch grup: pracodawców zagranicznych oraz osób samozatrudnionych pracujących w wybranych sektorach.

Za kogo uważani są pracodawcy zagraniczni?

Jeśli przyjeżdżają do Holandii tymczasowo z własnymi pracownikami w celu wykonania pracy, delegują tymczasowo pracowników z międzynarodowej firmy w Polsce do jej oddziału w Holandii lub jako polska agencja pracy tymczasowej udostępniają na określony czas pracowników tymczasowych w Holandii.

Z kolei za osoby samozatrudnione uważani są pracownicy, którzy zwyczajowo pracują w Polsce, prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, zaś tymczasowo pracują w Holandii.

Od nowych przepisów w Holandii, które wchodzą w życie od 1 marca, obowiązują również wyjątki.

Co do zasady, pracodawcy z krajów spoza EOG i Szwajcarii muszą dokonać wcześniejszej notyfikacji, jeśli przyjeżdżają do Holandii ze swoimi pracownikami w celu dostarczenia usług w Holandii. W niektórych przypadkach notyfikacja nie jest konieczna.

Zobacz także

Ten wyjątek dotyczy tzw. prac o charakterze incydentalnym, np. udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach,czy konieczności wykonania nagłych prac konserwacyjnych. Co więcej, większość usług transportowych jest wyłączona z obowiązku notyfikacji.

Tylko towarowy transport drogowy (z załadunkiem i rozładunkiem w Holandii) podlega obowiązkowi notyfikacji i często może być zgłoszony tzw. notyfikacją roczną.

Osoby samozatrudnione dokonują zgłoszenia tylko, gdy pracują w określonych sektorach. Prace, które zawsze trzeba notyfikować dotyczą m.in. takich sektorów, jak: budownictwo, sprzątanie, przetwórstwo przemysłowe, mycie okien, przetwórstwo spożywcze, rolnictwo i ogrodnictwo.

Pełna lista sektorów dostępna jest na stronach: postedworkers.nl oraz wHolandii.pl.

Delegowanie pracowników do Holandii. Zasady

Pracodawca zagraniczny musi zgłosić pracownika w portalu notyfikacyjnym dostępnym przez stronę postedworkers.nl.

Należy wprowadzić dane dotyczące, m.in. czasu delegowania, ale także rodzaju pracy, faktu dysponowania formularzem A1, dane dotyczące firmy delegującej/agencji pracy tymczasowej, dane usługobiorcy w Holandii, a także dane pracowników delegowanych do Holandii.

Zobacz także

Osoba samozatrudniona musi dokonać notyfikacji swoich danych samodzielnie. Notyfikacja musi zostać dokonania przed podjęciem pracy przez pracownika. Po wprowadzeniu danych, zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez usługobiorcę (klienta) - tylko wtedy notyfikacja jest ważna.

Pracownik delegowany ma prawo wiedzieć, jakie informacje zostały zgłoszone przez jego pracodawcę. Jeśli zgłoszone dane nie są prawidłowe, pracownik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego pracodawcy o dokonanie korekty zgłoszenia.

Jeśli pracodawca odmówi dokonania korekty, wówczas pracownik ma prawo złożenia uzasadnionego wniosku do holenderskiego Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia z prośbą o korektę danych. Wniosek można złożyć również w celu uzyskania informacji na temat zgłoszonych danych.

Urszula Kozłowska, doradca ds. polityki migracyjnej i spraw społecznych w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie podkreśliła, że "obowiązek notyfikacji jest nowym wymogiem dla polskich pracodawców, którzy delegują pracowników do Holandii".

Ale każdy mechanizm mający na celu kontrolę przepisów – w tym przypadku przepisów dotyczących delegowania pracowników – zapobiega nieuczciwej konkurencji wśród firm i faworyzuje te, które przestrzegają zasad i chronią pracowników przyjeżdżających, by pracować w Holandii

Urszula Kozłowska

Równie ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw. Dlatego informacja na temat delegowania pracowników do Holandii jest teraz dostępna na portalu wHolandii.pl.

Delegowanie pracowników jest uregulowane przepisami prawa Unii Europejskiej. Prawo to reguluje warunki zatrudnienia pracowników delegowanych, którzy przez określony czas wykonują prace na terytorium Państwa Członkowskiego innego niż państwo, w którym zwyczajowo pracują. 

W Holandii obowiązek ten został wprowadzony w ramach Ustawy o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych w Unii Europejskiej (WagwEU), która weszła w życie z dniem 16 czerwca 2016 r. Z kolei sam obowiązek notyfikacji wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Zobacz także

RadioZET.pl/mat. prasowe