Zamknij

Deklaracje śmieciowe weryfikowane. Sypią się mandaty

28.09.2020 11:12
mężczyzna wyrzucający śmieci
fot. Shutterstock

Deklaracje śmieciowe zaczęły być kontrolowane przez straż miejską. Za brak złożenia lub poświadczenie w nich nieprawdy grozi mandat w wysokości 500 zł. W rażących przypadkach sprawy będą kierowane do sądów, które mogą nałożyć grzywnę 5000 zł.

Deklaracje śmieciowe pojawiły się wraz z wprowadzeniem ustawy o obowiązkowej segregacji opadów. Właściciele nieruchomości są zobligowani do wskazania, ile osób w danych gospodarstwie domowym generuje śmieci.

Dane służą do wyznaczenia wysokości opłaty za wywóz śmieci. Nie wszyscy stosowali się do obowiązku składania deklaracji śmieciowych, straż miejska uzyskała więc nowe uprawnienie. Od 4 września 2020 mundurowi mogą karać mandatami za nieprawidłowości związane z dokumentacją. Liczba interwencji jest jeszcze mała, strażnicy jednak dopiero zaczynają się rozgrzewać.

Deklaracje śmieciowe i mandaty. Za co można zostać ukaranym?

Straż miejsca zyskała prawo do karania mandatami osób, które nie złożyły deklaracji śmieciowej lub podały w niej nieprawdziwe dane. Wcześniej mandat mogła otrzymać tylko osoba, która odpowiednie dokumenty złożyła, ale nie segregowała odpadów.

Jak donosi Money.pl, w Warszawie od 4 do 25 września straż miejska dokonała 88 kontroli dotyczących wywiązywania się z gospodarowania odpadami. Funkcjonariusze nałożyli 32 mandaty, w tym 7 wykorzystując nowe uprawnienia. Osoby unikające złożenia deklaracji śmieciowej lub wpisujące w nich nieprawdziwe informacje zostały ukarane mandatami w wysokości 100 zł.

Zobacz także

Kontrole rozpoczęły się także w innych polskich miastach. Strażnicy wykazują się w nich jak na razie większą wyrozumiałością i ograniczają się w większości przypadków do pouczeń. Taryfa ulgowa ma się jednak niebawem skończyć.

Mamy uprawnienia do stosowania postępowania mandatowego, które prowadzi się w myśl przepisów kodeksu w sprawach o wykroczenia, a to daje także możliwość upomnienia i wezwania do właściwego postępowania. Wcale nie musi to być od razu mandat, którego maksymalna wysokość to 500 zł. Jeśli upomnienie nie poskutkuje, to wtedy możemy skierować sprawę o ukaranie do sądu.

Anna Nowaczyk, poznańska straż miejska

Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej w ciągu 14 dni od zamieszkania lokatorów lub od momentu „powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”.

Zobacz także

W przypadku zmiany sytuacji opisywanej w deklaracji – na przykład zamieszkanie kolejnej osoby generującej odpady – trzeba zaktualizować informacje najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po zmianie.

Zagłosuj

Czy segregacja śmieci jest potrzebna?

Liczba głosów:

Straż miejska podczas kontroli weryfikuje przede wszystkim, czy liczba mieszkańców zgadza się z danymi z deklaracji śmieciowej. Funkcjonariusze mogą także sprawdzić, czy na terenie posesji znajduje się kompostownik, o ile został on wpisany w dokumenty. Jego posiadanie pozwala obniżyć opłatę śmieciową, zdarza się jednak, że istnieje tylko jako zapis w deklzracji.

RadioZET.pl/Money.pl