Zamknij

Czynny żal w podatkach. Kiedy można uniknąć kary?

08.10.2019 13:17
Co to jest czynny żal?
fot. Shutterstock/Maciej Matlak (ilustracyjne)

Spóźniłeś się z zapłatą podatku lub błędnie wypełniłeś deklarację? Kary można uniknąć dzięki instytucji czynnego żalu. Czym jest czynny żal? Sprawdzamy na radiozet.pl.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Taką możliwość daje kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 16 aktu, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Złożenie czynnego żalu polega na pisemnym lub ustnym zawiadomieniu skarbówki o wykroczeniu czy nawet przestępstwie.

Zobacz także

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe – popełniłeś wykroczenie albo przestępstwo skarbowe – możesz uniknąć kar składając tzw. czynny żal. Jest to zawiadomienie (pisemne lub ustne do protokołu) urzędu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Należy w nim wskazać okoliczności, w których dopuściliśmy się przewinienia wraz z ewentualnym wskazaniem osób współdziałających. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest opłacenie całości należnego podatku wraz z ewentualnymi odsetkami.

Zobacz także

Co istotne, o przewinieniu powinniśmy powiadomić organ zanim wszczęte zostanie postępowanie podatkowe.

W jakich przypadkach warto złożyć czynny żal?

Niedochowanie odgórnie ustalonych terminów na rozliczenie się ze skarbówką grozi karą określoną w kodeksie karnym skarbowym. Jeśli z niezłożonej na czas deklaracji wynikać będzie obowiązek nadpłaty, podatnik może odpowiadać za zaległości podatkowe. Zgodnie z art. 57 ustawy, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zobacz także

Nierzetelne wypełnienie deklaracji czy zaniechanie obowiązku jej złożenia może być potraktowane jako uchylanie się od obowiązku podatkowego, co zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych.

Kary skarbowe w 2019 roku

Kodeks karny skarbowy posługuje się pojęciem stawek dziennych określając wymiar kary. Co do zasady, stawka dzienna nie może być niższa od trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, czyli – w 2019 roku - 75 złotych. Stawka ta nie może przekraczać czterystukrotności minimalnej pensji, co daje jej maksymalną wysokość w kwocie 30 tysięcy złotych. Kara grzywny zaś w 2019 roku zaczyna się na 225 złotych i kończy na 45 tysiącach złotych.

Zobacz także

Uwaga! Jeśli zauważyłeś błąd w złożonej deklaracji, a nie minął jeszcze termin jej złożenia, nie musisz składać czynnego żalu. Korekta formularza będzie wystarczająca. Jeśli jednak w ogóle nie złożyłeś deklaracji w określonym przepisami terminie, jeśli chcesz uniknąć kary musisz złożyć czynny żal (zanim urząd wezwie cię do wyjaśnień).

Jak złożyć czynny żal? Takie powiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego. Nie ma oficjalnego wzoru takiego pisma, choć niektóre urzędy udostępniają przykładowe formularze.

Zobacz także

RadioZET.pl