Zamknij

Czy koniec obowiązywania umowy o ochronie inwestycji pogorszy nasze stosunki z Danią?

Olga Papiernik
08.02.2018 13:34
Czy koniec obowiązywania umowy o ochronie inwestycji pogorszy nasze stosunki z Danią?
fot. Kate Chenkova on Unsplash

Sejm zdecydował w czwartek o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii dotyczącej popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

Za przyjęciem zakończeniem obowiązywania umowy głosowało 428 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Porozumienie zawarto przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w Kopenhadze 1 maja 1990 r. Według wnioskodawców korzystanie z tego typu zapisów przestało być konieczne w związku z wejściem Polski do UE.

Obowiązywanie umowy było kwestionowane przez Komisję Europejską, z uwagi na niezgodność umowy z unijnym prawem podobnie jak kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. umów intra-EU BIT).

W uzasadnieniu do rozwiązania umowy napisano, że zarówno Dania, jak i Polska wyrażają wolę jej rozwiązania. Oznacza to, że zakończenie umowy nie będzie miało negatywnych skutków gospodarczych czy społecznych.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP