Zamknij

Czternastka będzie wypłacana także w kolejnych latach? Resort rodziny odpowiada

19.11.2021 15:44
Czternastka także za rok?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał już czternastkę na konto większości seniorów. Czy w kolejnych latach emeryci także dostaną ekstra świadczenie?  Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Czternastka to dodatkowe świadczenie dla seniorów, wypłacane do bieżącego roku. Większość emerytów, którym przysługują ekstra pieniądze, otrzymało już świadczenie. Kolejny przelew ZUS zaplanował na 26 listopada 2021 roku.

Dlaczego nie wszyscy seniorzy otrzymali czternastkę i czy kryterium dochodowe w przypadku tego świadczenia jest niesprawiedliwe? Resort rodziny odpowiedział na interpelację posła Grzegorza Rusieckiego z Koalicji Obywatelskiej.

Czternasta emerytura. Niesprawiedliwy próg dochodowy?

 Na czternastkę, w odróżnieniu od trzynastki, która przysługuje każdemu seniorowi bez względu na dochód, nie każdy może liczyć.

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba, emerytka, która nie otrzymała prawa do dodatkowego rocznego świadczenia (…) Jak tłumaczyła, ZUS automatycznie dokonał przeliczenia jej emerytury, w wyniku czego przekroczyła kryterium dochodowe 

Grzegorz Rusiecki

Poseł w piśmie do resortu zastanawia się, dlaczego kobieta, która przez cały rok otrzymywała emeryturę, której wysokość nie przekraczała progu, ma być teraz pozbawiona czternastego świadczenia.

Anna Schmidt z resortu rodziny i polityki społecznej przyznała, że choć faktycznie przy czternastce obowiązuje próg dochodowy, to równolegle funkcjonuje zasada „złotówka za złotówkę”. Przedstawicielka rządu wyjaśniła, że seniorzy pobierający emeryturę do kwoty 2900 zł brutto, otrzymają czternastkę w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto.

- W przypadku świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości wyższej niż 2900 zł, stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", a więc 14. emerytura jest zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto – wyjaśniła Anna Schmidt.

ZUS może pozbawić dodatkowego świadczenia jedynie tych, których świadczenie przekroczy 4150,88 zł brutto.

Czternastka także w kolejnych latach?

Przedstawicielka resortu wskazała, że czternastka to jednorazowy prezent dla seniorów. Dopytywana przez posła o szanse na uchwalenie podobnej ustawy w kolejnych latach odpowiedziała w następujący sposób:

„Odnosząc się do pytania „Czy Ministerstwo planuje podjęcie prac nad podobną ustawą w latach kolejnych?” należy wskazać, że od 2020 r. wprowadzono do systemu ubezpieczeniowego coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego tzw. 13. emerytury, w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Świadczenie to wypłacane jest wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w przedmiotowej ustawie”  - czytamy w interpelacji.

Resort przypomniał zatem o trzynastce i uniknął odpowiedzi na pytanie o czternastą emeryturę.

RadioZET.pl