Zamknij

Czego w Polsce produkuje się najwięcej?

Olga Papiernik
21.05.2018 11:43
koksownia
fot. . Tomasz Kawka / East News

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w kwietniu br. o 9,3% w stosunku do poprzedniego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 6,8%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z marcem br." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej na poziomie 9,5% wobec zanotowanych 1,8% w marcu br.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku

produkcja sprzedana przemysłu

Źródło: GUS

GUS: Produkcja firm budowlanych wzrosła o 19,7% w IV, konsensus: +24,5%

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w kwietniu br. o 19,7% w stosunku do poprzedniego roku, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 1%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 17,1% niż w kwietniu ub. roku, lecz niższym o 1,2% w porównaniu z marcem br. " - czytamy w komunikacie.

produkcja budowana montazowa

Źródło:GUS

Konsensus rynkowy zakładał wzrost na poziomie 24,5% w kwietniu.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 24,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

GUS: Ceny producentów wzrosły o 1,1% w kwietniu; konsensus: 0,9%

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w kwietniu br. o 1,1% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 0,5%  - po rewizji - w marcu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3% w kwietniu (wobec wzrostu o 0,6%  - po rewizji - w marcu).

Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 0,9% w kwietniu.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2018 r. wzrosły o 2,1% w ujęciu rocznym oraz wzrosły o 0,3% w ujęciu miesięcznym.

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w 31 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu 2018 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 9,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,5%) i o 6,8% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z marcem br.

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 24,6%, maszyn i urządzeń - o 17%, mebli - o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru - o 14,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 12,7%, wyrobów z metali - o 12,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 11,8%, urządzeń elektrycznych - o 11,3%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 12,4%, podano także.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 9,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,5%) i o 6,8% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z marcem br.

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 24,6%, maszyn i urządzeń - o 17%, mebli - o 14,9%, papieru i wyrobów z papieru - o 14,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 12,7%, wyrobów z metali - o 12,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 11,8%, urządzeń elektrycznych - o 11,3%" - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 12,4%, podał też GUS.

ISBnews/OP