Zamknij

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu Netii za ok. 638,8 mln zł

Olga Papiernik
04.12.2017 18:28
Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu  Netii za ok. 638,8 mln zł
fot. Agencja Gazeta

Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz  FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także. 

"W konsekwencji spełniania warunków zawieszających spółka złożyła dwa zlecenia kupna akcji Netia, tj. zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 63 407 500 od spółki Mennica Polska S.A. oraz zlecenie kupna akcji Netia w liczbie 47 294 941 od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, stanowiących łącznie pakiet akcji reprezentujący 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, pomniejszony o 1 akcję (przy założeniu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Netia), w obu przypadkach po cenie nabycia akcji wynoszącej 5,77 zł za 1 akcję Netia tj. 638 753 084,57 zł za wszystkie nabywane akcje Netia" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie, zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, znaczący akcjonariusze złożyli analogiczne zlecenia sprzedaży na rzecz spółki odpowiednio 63 407 500 oraz 47 294 941 akcji, podano także.

Nabycie akcji Netia stanowi etap rozciągniętego w czasie procesu, którego celem jest nabycie przez spółkę pakietu akcji Netia reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia, czytamy także.

- Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejście na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połączenie dwóch doskonale uzupełniających się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej grupy, możliwość zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków. - Netia dysponuje rozległą, ogólnopolską infrastrukturą stacjonarną. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyśmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety. – powiedział prezes Cyfrowego Polsatu S.A., Polkomtelu Sp. z o.o., Tobias Solorz, cytowany w komunikacie.

Poza siecią szkieletową, Netia posiada również rozległą, ogólnopolską sieć dostępową, docierającą już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców. Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemności sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odciążenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet światłowodowy. Jednocześnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwość prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłości, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu, podano także.

 -Zyskamy większą elastyczność przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwość realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i światłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie średnioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy. - powiedział także Solorz.

Według niego, wraz z włączeniem do portfolio nowej usługi spółka wyjdzie z ofertą multiplay na nowy, wielkomiejski rynek, zarezerwowany dotychczas dla dużych operatorów kablowych.

Cyfrowy Polsat podał, że cena nabycia, która została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł, implikuje wycenę EV całości przedsiębiorstwa na poziomie 2 226,4 mln zł. Wartość equity wynosi zatem 5,77 zł na akcję, a mnożnik EV/EBITDA – 5,9x (5,6x dla porównywalnych spółek i 6,9x dla porównywalnych transakcji).

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Cyfrowy Polsat liczy na ok. 800 mln zł synergii z inwestycji w Netię do 2023 r.

Cyfrowy Polsat spodziewa się w związku z inwestycją nabycia pakietu akcji Netii osiągnięcia synergii m.in. przychodowych, kosztowych i w obszarze capex w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł, podała spółka.

W związku z realizowaną transakcją Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł:

- W obszarze CAPEX o wartości 250 mln zł m.in. w efekcie: samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów,
wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm oraz podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej

- W obszarze przychodów i kosztów na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA):

Przychody:
-poszerzenie oferty programu smartDOM o usługi Internetu stacjonarnego FTTH/DOCSIS,
-wzajemna dosprzedaż produktów i usług do baz klientów indywidualnych i biznesowych,
-zwiększenie efektywności sprzedaży Netii poprzez wykorzystanie rozbudowanej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat.

Koszty operacyjne:
-wykorzystanie efektu skali do optymalizacji kosztów zakupu i produkcji treści,
-zwiększenie efektywności działań marketingowych,
-optymalizacja kosztów sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta,
-zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w miejscach, gdzie lokalizacje się pokrywają,
-ograniczenie kosztów technicznych, w tym hurtowego dostępu do infrastruktury zewnętrznej oraz MVNO,
-integracja departamentów technicznych i IT,
-pozostałe, w tym backoffice, VAS i nowe produkty Grupy, np. IPTV" - czytamy w komunikacie.

- Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości. - powiedziała członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowego Polsatu, Polkomtela i Telewizji Polsat Katarzyna Ostap-Tomann.

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

- Chwilowo nie mamy intencji wypłaty dywidendy, jeśli chodzi o Netię. - powiedziała Ostap-Tomann podczas konferencji prasowej, zapytana, czy Cyfrowy Polsat wystąpi jako mniejszościowy akcjonariusz o wypłatę dywidendy.

Prezes grupy Tobias Solorz dodał, że informacje dotyczące planów łączenia usług mogą zostać zaprezentowane po uzyskaniu zgody na koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dziś Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę.

Cyfrowy Polsat zapowiedział także, że finansowanie obu etapów transakcji zostanie zrealizowane ze środków własnych oraz kredytu rewolwingowego.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

ISBnews/OP