Zamknij

Koronawirus. Jakie obostrzenia z zakładach produkcyjnych?

23.04.2020 10:09
Covid-19. Jakie obostrzenia z zakładach produkcyjnych? Sanepid wyjaśnia
fot. I AM NIKOM/Shutterstock (ilustracyjne)

Jak powinna wyglądać praca w zakładach produkcyjnych podczas epidemii koronawirusa? Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podał rekomendacje w tej sprawie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg ograniczeń w wielu gałęziach gospodarki, również w przemyśle.

GIS wskazał, że w czasie epidemii zalecane jest stosowanie określonych procedur. Są to: procedury zapobiegawcze; procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa oraz procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników. W każdym z powyższych wariantów wskazano procedury obowiązkowe oraz rekomendowane procedury.

Zobacz także

W ramach procedur zapobiegawczych zaleca się:

 • aby pracownicy z objawami nie przychodzili do pracy, 
 • wdrożenia bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynamniej 1,5-metrowy odstęp. W okresie przejściowym, przed zakupem termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury przez pracowników na własną rękę.
 • pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

Z kolei w ramach procedur ograniczających rozpowszechniania się wirusa GIS zaleca:

 • obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu, mogą to być m.in. szyby ochronne, bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych,
 • zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94 proc. lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk,
 • obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu,
 • obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami,
 • maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, np. poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw czy ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami),
 • zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

Zobacz także

Jeśli u któregoś z pracowników zakładu zostanie zdiagnozowany wirus należy:

 • gromadzić przez zakład informacje dotyczące przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy,
 • poinformować pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi,
 • zdezynfekować całą sekcję zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu,
 • ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego,
 • W przypadku zdiagnozowania wirusa wśród jednego lub więcej pracowników zaleca się 2-tygodniową pracę zdalną (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

Wśród pozostałych rekomendacji znalazło się wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

Zobacz także

GIS apeluje również do zakładów produkcyjnych o:

 • wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy np. stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych,
 • dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu,
 • wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji,
 • ograniczenie możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych,
 • ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.

RadioZET.pl/PAP