Zamknij

Koronawirus. Czy mierzenie temperatury jest legalne?

05.05.2020 18:17
Covid-19. Czy mierzenie temperatury jest legalne?
fot. Platoo Fotography/Shutterstock (ilustracyjne)

Mierzenie temperatury i zbieranie oświadczeń z objawami chorobowymi od pracowników i innych osób nie łamie przepisów o ochronie danych osobowych. Takie stanowisko wyraził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). 

Pandemia koronawirusa spowodowała wprowadzenie szeregu restrykcji w miejscach publicznych i zakładach pracy. Przekraczanie granicy czy dostęp do wybranych fabryk oznacza mierzenie temperatury i wypełnianie specjalnych kwestionariuszy, gdzie wypełnia się rubryki na temat stanu zdrowia oraz ewentualnych objawów choroby COVID-19. Do tego, czy taka forma gromadzenia danych osobowych jest legalna, odniósł się we wtorek prezes UODO.

"W sytuacji, kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych" - poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Czy mierzenie temperatury jest legalne?

Zaznaczono jednak, że w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.

Zobacz także

RODO (unijna dyrektywa o ochronie danych osobowych - przyp. red.) w swoim art. 9 ust. 2 lit. i) wskazuje, że szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Przepis ten koresponduje zatem z regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19

UODO

Jak wskazano, zgodnie ze specustawą o koronawirusie, Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań.

Na podstawie nowych przepisów (Sanepid - przyp. red.) posiada on również uprawnienia do wprowadzania dodatkowych rozwiązań – mając na uwadze konieczność uregulowania pewnych kwestii oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii. W ocenie Prezesa art. 17 specustawy nie wyklucza możliwości wprowadzenia przez pracodawców, czy przedsiębiorców ww. rozwiązań mających na celu zwalczanie COVID-19

UODO

W ocenie UODO, jeżeli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy czy też pozyskiwania od pracowników oświadczeń dotyczących ich stanu zdrowia, może skorzystać z właściwego dla niego środka prawnego.

Zobacz także

"W efekcie czego na zakład pracy nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu oświadczeń pracowników dotyczących ich stanu zdrowia" - tłumaczył urząd.

Ponadto, służby sanitarne mogą również podjąć decyzję o konieczności dokonywania pomiarów temperatury ciała interesantów, którzy wchodzą do budynku w celu załatwienia sprawy.

Pracodawca nie może także nakazać pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy dokonywania pomiaru temperatury. W każdym przypadku musi wykazać podstawę prawną, która dawałaby takie uprawnienie

UODO

UODO: podstawa prawna jest konieczna

Co więcej - zdaniem UODO przepisy prawa nie regulują, jaka wysokość temperatury daje podstawę do stwierdzenia, że pracownik jest chory bądź zarażony wirusem SARS-CoV-2. "Dlatego też to służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań" - wyjaśnił urząd.

Administrator ma obowiązek w klauzuli informacyjnej przekazać osobom, których dane osobowe przetwarza wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. Treść klauzuli informacyjnej powinna zawierać elementy, na które wskazuje RODO oraz zostać przekazana tym osobom.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że przepisy o ochronie danych osobowych nie przeciwstawiają się podejmowanym działaniom związanym z przeciwdziałaniem COVID-19. Podkreśla natomiast, że podejmowane rozwiązania przez przedsiębiorców, pracodawców i inne podmioty będą legalne, jedynie w sytuacji, jeżeli administrator będzie realizował je na podstawie przepisów prawa – zgodnie z zasadą legalności określoną w art. 5 ust. 1 RODO

UODO

RadioZET.pl/PAP