Zamknij

Co robić, aby Polska gospodarka była zrównoważona?

Olga Papiernik
06.12.2017 15:55
Co robić, aby Polska gospodarka była zrównoważona?
fot. East News

- Zakotwiczenie głównej strategii rządowej, jaką jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest niezbędne. - powiedział w środę PAP wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. Dodał, że ważne jest włączenie w ich realizację przedsiębiorców.

Chorąży uczestniczył w środę w konferencji "SDG 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju".

Jak podkreślił, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które zostały przyjęte przez ONZ w 2015 r. w ramach Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, "są swego rodzaju strategią dla świata. Pokazują cele, którym powinny być podporządkowane strategie poszczególnych krajów".

Główne założenia SOR

Cele te to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, działania z dziedziny klimatu. Polska podpisała agendę wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację.

- Z tego punktu widzenia ważne jest zakotwiczenie głównej strategii rządowej, jaką jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym kontekście. - podkreślił.

- Dla nas wszystkich najważniejszym celem jest inkluzywność. 1 proc. ludzi na świecie kontroluje zdecydowaną większość zasobów ekonomicznych. To jest taki trend, do którego zamiany wszyscy powinniśmy dążyć. Tak aby dystrybucja dóbr ekonomicznych była bardziej sprawiedliwa" - podkreślił. Jak wskazał, chodzi o to, abyśmy mogli realizować dzięki temu inne cele, jak np. dostęp dzieci do edukacji, przeciwdziałanie ubóstwu. "Cała rzesza ludzi żyje poniżej 2 dol. dziennie. Z punktu widzenia nas wszystkich kluczowym celem najbardziej dalekosiężnym jest zmienienie mechanizmów kumulacji bogactwa i bardziej sprawiedliwa jego redystrybucja. - zaznaczył.

Liczy się współpraca ze środowiskiem biznesowym

Chorąży zwrócił też uwagę na cel SDG, jakim jest partnerstwo. "Tutaj podkreśla się wymiar rozszerzający celów zrównoważonego rozwoju. Bo są to cele nie tylko dla rządów, ale dla nas wszystkich. Bardzo cieszymy się, że elementem tej dyskusji jest również włączenie partnerów ze środowiska biznesowego, spoza administracji we wspólne urzeczywistnianie SDG, które w roku 2030 powinny stać się elementem naszej rzeczywistości" - wskazał.

Podczas konferencji ponad dwadzieścia kolejnych firm przystąpiło do "Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju". Jak zaznaczył wiceszef resortu, deklaracja ma charakter - formalny, ale dobrowolny. - Chcemy podejmować wspólne działania, które będą nie tylko sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, ale przede wszystkim będą służyły naszemu społeczeństwu. - wskazał.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju powstało w czerwcu, gdy blisko 50 firm działających w Polsce oraz Ministerstwo Rozwoju podpisało deklarację w tej sprawie. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do podejmowania działań, które przeobrażą naszą gospodarkę w kierunku zrównoważonym, "żeby żyło się nam lepiej".

Obecny na czwartkowej konferencji Carlos E. Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, podkreślił m.in. ważną rolę kształcenia ustawicznego dla państw naszego regionu.  - Chodzi o to, żeby ludzie po sześćdziesiątym roku życia nie znikali z rynku pracy. A przecież ich doświadczenie jest potrzebne na rynku. - zaznaczył. Dodał, że dużym wyzwaniem, m.in dla Polski, są kwestie zanieczyszczenia środowiska. - Ponad 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce.

Jak wskazał z kolei Chorąży, cele środowiskowe, ale też gospodarcze bardzo mocno wiążą się z działaniami podejmowanymi przez biznes.  - Cele społeczne dla firm również są bardzo istotne, chociażby w kontekście podejmowanych przez nie działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności - prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób etyczny. - podkreślił Chorąży.

Dodał, że z punktu widzenia resortu rozwoju, który koordynuje na poziomie rządowym kwestie związane z celami SDG, jest ważne, by - były one realizowane nie tylko przez administrację, ale też przez wszystkich interesariuszy w naszym kraju.

PAP/Magdalena Jarco/OP