Zamknij

Wpis do nowego rejestru tylko do 13 lipca. Firmom grożą surowe kary

13.07.2020 08:31
Ostatnia chwila na wpis do nowego rejestru
fot. Rawpixel.com/shutterstock (ilustracyjne)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy wykaz przedsiębiorców sprawujących kontrolę nad spółkami. Czas na wpis do rejestru mija 13 lipca.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy wykaz, w którym są gromadzone są  informacje o osobach sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Takim mianem resort finansów określa beneficjentów rzeczywistych.

Czas na wskazanie takich przedsiębiorców w rejestrze mija 13 lipca, a za brak wpisu grożą surowe konsekwencje. Firmy mogą zapłacić nawet milion złotych kary.

MF: do 13 lipca czas na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Resort finansów przypomina, że w poniedziałek, 13 lipca mija termin zgłoszenia danych przez osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przeciwnym razie, przedsiębiorcom grożą kary w wysokości nawet miliona złotych.

Zobacz także

Nowy rejestr, jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółką, i które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed wejściem w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych w rejestrze mają przede wszystkim spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych i spółki akcyjne.

Zobacz także

Jak dokonać wpisu do CRBR?

Resort finansów przypomina, że przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem crbr.podatki.gov.pl.

Ministerstwo informuje, że każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. Kogo należy wskazać w nowym wykazie?

Beneficjentem rzeczywistym w dużym uproszczeniu jest osoba, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości
  • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości osób fizycznych określonych powyżej lub istnienia wątpliwości w tym zakresie.

RadioZET.pl