Zamknij

Resort poprawia nowy rejestr dla firm. Kto musi się w nim znaleźć?

15.07.2020 14:21
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Kiedy mija termin wpisu?
fot. Shutterstock/Kinga (ilustracyjne)

-Przepustowość systemu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwiększyła się, we wtorek wpłynęło 45 tysięcy nowych zgłoszeń - poinformowała rzeczniczka prasowa resortu finansów Iwona Prószyńska.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to nowy wykaz Ministerstwa Finansów, w których gromadzone są dane o spółkach. Przedsiębiorcy zobowiązani są dokonać wpisu na nową listę.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, termin na wpis miał upłynąć 13 lipca. Nowy system zgłoszeń odnotował jednak awarię, a przedsiębiorcy napotkali problemy ze stroną internetową. Resort finansów przypomina o obowiązku wpisu do wykazu i informuje, że firmy mogą się zgłaszać do czasu usunięcia trudności.

CRBR. Nadal można zgłaszać się do nowego rejestru  

- Przepustowość systemu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwiększyła się. We wtorek odnotowaliśmy 45 tysięcy nowych zgłoszeń" - powiedziała PAP Prószyńska.

Zaapelowała, by dokonywać rejestracji w systemie - w przypadku podmiotów, które są do tego zobowiązane, a tego jeszcze nie zrobiły. Taki obowiązek dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i niektórych spółek akcyjnych.

Zobacz także

Co wpisać w rejestrze, czyli kim jest beneficjent rzeczywisty?

Chodzi o osobę, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zobacz także

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

 

  •     będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości osób fizycznych określonych powyżej lub istnienia wątpliwości w tym zakresie.

Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.

RadioZET.pl/PAP