Zamknij

Nowy rejestr dla firm. Nawet milion złotych kary za brak wpisu

06.03.2020 11:45
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i nowe kary dla firm
fot. Shutterstock/Lipik Stock Media (ilustracyjne)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych wywołał spore zamieszanie wśród przedsiębiorców w ostatnich miesiącach 2019 roku. Dlaczego? Bo mało kto o nim słyszał.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Tajemniczy wykaz działa od października 2019 roku. Wówczas weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która powołała do życia nowy rejestr. Jest to taki system, w którym służby gromadzą dane o osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółką.

Firmy mają czas do 12 kwietnia 2020 roku, żeby wpisać beneficjentów do listy. W przeciwnym razie grozi im nawet do miliona złotych kary.

Zobacz także

„Puls Biznesu” pisze, że na sześć tygodni przed upływem terminu zgłoszeń dokonało tylko 6 procent firm. Dziennik przypomina, że tworzony przez Ministerstwo Finansów rejestr jest otwarty dla wszystkich i każdy może bezpłatnie sprawdzić, kto jest beneficjentem danej firmy.

Ujawnić beneficjentów mają m.in. spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne - oprócz publicznych oraz proste spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, bez względu na wielkość obrotów czy zatrudnienia - przypomina „Puls Biznesu”

Zobacz także

Centralny Rejestr Beneficjentów. Co wpisać w rejestrze, czyli kim jest rzeczywisty beneficjent?

W dużym uproszczeniu to osoba, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami rządu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości osób fizycznych określonych powyżej lub istnienia wątpliwości w tym zakresie.

RadioZET.pl/PAP/”Puls Biznesu”/gov.pl