Zamknij

Cała Polska żółtą strefą. Jakie kary za brak maseczki?

08.10.2020 14:45
Jakie kary za brak maseczki
fot. Zigres/shuttersttock (ilustracykjne)

Resort zdrowia zapowiedział kontrole w związku z koronawirusem. Policjanci i strażnicy miejscy sprawdzą, czy mieszkańcy zakrywają usta i nos. Jakie kary grożą tym, którzy nie noszą maseczek.

Są nowe ograniczenia w związku z pandemią. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust zarówno w czerwonych, jak i w żółtych strefach.

8 października rząd zdecydował o rozszerzeniu żółtej strefy na cały kraj, zatem wszyscy mieszkańcy muszą zasłaniać nos i usta także na świeżym powietrzu. 

Nakaz noszenia maseczek w całym kraju

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 10 października cała Polska znajdzie się w żółtej strefie. Oznacza to m.in obowiązek zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu w całym kraju. Minister Zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że dziś noszenie maseczki należy traktować jako jedną z norm współżycia społecznego. 

- Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych zasad – powiedział minister Adam Niedzielski. 

 Z obowiązku zakrywania ust i nosa będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Zobacz także

- Od soboty trzeba będzie się wylegitymować zaświadczeniem potwierdzającym takie dolegliwości bądź dysfunkcje. Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić – jako funkcjonariusze – do obowiązku zasłaniania ust i nosa - dodał gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Kary za brak maseczek. Podstawa prawna

Podstaw prawnych nakazu zakrywania nosa i ust można doszukać się w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Kluczowy w tym akcie jest §24, z którego wynika, że „do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa”. W rozporządzeniu mowa o pomieszczeniach zamkniętych wspólnego użytku, zaś nowelizacja wskazuje także na otwarte przestrzenie.

Zobacz także

Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, czy złoży wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

O karach przeczytać możemy m.in. w kodeksie wykroczeń. Art.54. wskazuje, że kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

O karach stanowi też ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 5 Ustawy, kara pieniężna za brak maseczki może być wymierzona w wysokości od 5.000 zł do 10.000 zł. Z kolei kara pieniężna w wysokości do 30.000 zł może zostać nałożona między innymi w przypadku nieprzestrzegania obowiązku kwarantanny, naruszenia zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, naruszenia czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązku ich zabezpieczenia.

RadioZET.pl