Zamknij

CRBR. Ostateczny termin wpisu do nowego wykazu, resort usunął awarię

16.07.2020 14:22
CRBR. Ministerstwo Finansów: termin na wpis mija 17 lipca
fot. SFIO CRACHO/Shutterstock (ilustracyjne)

Ministerstwo Finansów po raz kolejny daje więcej czasu przedsiębiorcom na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wszystko przez awarię, z którą początkowo musiały się zmierzyć firmy.

Nowy wykaz dla firm, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z wolą resortu finansów. System zaliczył awarię, a przedsiębiorcy nie mogli wejść na stronę internetową.

Przez problemy techniczne resort od 13 lipca każdego dnia odraczał ostateczny termin wpisu do nowego rejestru. Przedsiębiorcy nadal próbują dopisać się do listy, a brak wpisu zagrożony jest karę nawet miliona złotych.

Do kiedy wpis do CRBR? Ministerstwo Finansów: rejestr działa bez zakłóceń

Resort finansów poinformował o usunięciu wszelkich usterek, które towarzyszyły przedsiębiorcom próbującym dokonać wpisu do CRBR. W konsekwencji firmy zyskały trzy dodatkowe dni na wypełnienie tego obowiązku. Czas na wpis do nowego rejestru mija 17 lipca 2020 roku.

Co wpisać w rejestrze, czyli kim jest beneficjent rzeczywisty?

Chodzi o osobę, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zobacz także

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  •  dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  •  sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  •  sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości osób fizycznych określonych powyżej lub istnienia wątpliwości w tym zakresie.

Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.

RadioZET.pl