Zamknij

Awaria nowego rejestru dla firm. Więcej czasu na wpis do CRBR

14.07.2020 10:29
CRBR - awaria. Nowy termin wpisu do nowego rejestru dla firm
fot. GaudiLab/shutterstock (ilustracyjne)

Ministerstwo finansów daje firmom więcej czasu na wpisanie się do nowego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin mija 14 lipca.

Resort finansów wydłużył o jeden dzień czas przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W nowym wykazie gromadzone i przetwarzane będą informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Resort tłumaczy, że powodem wydłużenia terminu wpisu do nowego wykazu jest czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru. Ministerstwo wydłużyło więc czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca 2020 roku.

Awaria CRBR. Przyjmowanie zgłoszeń do 14 lipca

Przedsiębiorcy pod groźbą kar finansowych powinni wpisać się do nowego rejestru nie do 13, lecz do 14 lipca 2020 roku. Dlaczego resort dał firmom jeden dzień więcej?

Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru 

– informuje resort finansów

Resort wyjaśnił,  że niektórzy użytkownicy napotkali problemy w trakcie wypełniania formularza. W komunikacie czytamy, że resort pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Na czym to polega?

Nowy rejestr, jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów, został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek. W wykazie znajdą się dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i niektórych spółek akcyjnych.

Zobacz także

Centralny Rejestr Beneficjentów. Co wpisać w rejestrze, czyli kim jest rzeczywisty beneficjent?

W dużym uproszczeniu to osoba, która czerpie korzyści z zarządzania spółką. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu chodzi o osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Chodzi też o osoby, które poprzez posiadane uprawnienia wywierają decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem jest także osoba fizyczna, w której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zobacz także

W przypadku podmiotu będącego osobą prawną beneficjentem jest osoba fizyczna:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, któremu przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
  • dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  • sprawująca kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  • zajmująca wyższe stanowisko kierownicze – w sytuacji niemożności ustalenia tożsamości osób fizycznych określonych powyżej lub istnienia wątpliwości w tym zakresie.

RadioZET.pl