Zamknij

Budżet za 2020 rok rozliczony. Jak wypadł rząd?

26.05.2021 17:27
Budżet za 2020 rok rozliczony. Jak wypadł rząd
fot. Piotr Molecki/East News

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2020. Taką informację podało Ministerstwo Finansów. Sprawdzamy, jak wygląda podsumowanie roku w liczbach.

Dochody budżetu państwa  wyniosły 420 mld zł, a wydatki ok. 505 mld zł.

Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019, dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Rozliczenie budżetu za 2020 rok

Zrównoważony budżet państwa zakładał dochody i wydatki na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

Mieliśmy zbilansowany budżet, ale sytuacja związana z COVID-19 wymusiła błyskawiczną reakcję na negatywne efekty społeczno-gospodarcze wywołane koronawirusem. Uruchomiliśmy ogromne środki na ratowanie życia, miejsc pracy czy ochronę przedsiębiorców. Dlatego konieczna była nowelizacja budżetu

Tadeusz Kościński, minister finansów

Minister finansów dodał, że „nowelizując budżet w odpowiedzi na pandemię, postawiliśmy też na wydatki stymulujące gospodarkę. Potwierdzeniem słuszności realizowanej przez nas polityki są m.in. oceny międzynarodowych instytucji”.

Jak koronawirus wpłynął na gospodarkę?

PKB w UE zmniejszył się w 2020 r. średnio o 6,1 proc. PKB Polski był realnie niższy jedynie o 2,7 proc. w porównaniu z 2019 r. Jednak zamknięcie gospodarki i spadek aktywności gospodarczej wpłynęły na zmniejszenie planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2020 dochodów budżetowych. Z drugiej strony znacznemu zwiększeniu uległy planowane wydatki, na skutek antykryzysowych działań rządu.

Dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły ok. 420 mld zł i były wyższe o ok. 21 mld zł (5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. W porównaniu do 2019 r. wzrosły o ponad 19 mld zł, tj. nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc. Dochody większe niżby wynikało z planów były konsekwencją znacznie wyższych wpływów z podatków (pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych), w szczególności z VAT oraz CIT – razem 53,8 proc. łącznych dochodów budżetu państwa osiągniętych w 2020 roku.

Z kolei wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6 proc. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) część środków w wysokości ok. 11,6 mld zł będzie można wykorzystać w roku obecnym.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości blisko 85 mld zł i był niższy o 22,3 proc. od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.

RadioZET.pl/PAP