Zamknij

Budżet państwa z nadwyżką na koniec maja 2021

16.06.2021 13:31
Budżet państwa z nadwyżką na koniec maja 2021
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER/EastNews

Ministerstwo Finansów podsumowało w środę (16 czerwca 2021) szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie od stycznia do maja 2021 roku. Sprawdzamy, co mówią liczby.

Budżet państwa to plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki krajowe na następny rok budżetowy.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że dochody Polski między styczniem a majem 2021 roku były wyższe o 24,4 mld zł rok do roku, a wydatki niższe o 10,8 mld zł rok do roku.

Budżet państwa2020 i 2021

Dochody wyniosły dokładnie 181,5 mld zł (44,9 proc.), a wydatki 172,1 mld zł (35,4 proc.). Natomiast nadwyżka to 9,4 mld zł.

W maju pisaliśmy o podsumowaniu krajowego budżetu za cały 2020 rok. Wówczas zrównoważony budżet państwa zakładał dochody i wydatki na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, wymagał on nowelizacji. Finalnie deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019, dochody wzrosły nominalnie o 4,8 proc., a realnie o 1,4 proc.

Ministerstwo Finansów o budżecie państwa

Dochody budżetu państwa były wyższe w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku o 24,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2020 r. o ok. 26,7 mld zł.

W ujęciu rocznym dochody z podatku VAT wzrosły o 26,6 proc. (ok. 17,7 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 22,7 proc. (ok. 5,3 mld zł),a dochody z podatku CIT podniosły się o 3,7 proc. (ok. 0,6 mld zł).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r. wyniosło 172,1 mld zł, tj. 35,4 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (183 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 10,8 mld zł, czyli o 5,9 proc.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 11,9 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,4 mld zł)

fragment komunikatu Ministerstwa Finansów

Zgodnie z wcześniejszymi danymi resortu finansów, po kwietniu 2021 roku budżet państwa miał nadwyżkę na poziomie 9,2 mld zł, a marzec zakończył się deficytem w wysokości 3,4 mld zł. Z kolei ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Na koniec stycznia br. budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki, a po lutym w kasie państwa była nadwyżka w wysokości 876,3 mln zł.

RadioZET.pl/PAP