Zamknij

Budżet Unii Europejskiej na 2022 rok. Ile, dla kogo i na co?

09.06.2021 08:26
Budżet Unii Europejskiej na 2022 rok. Ile, dla kogo i na co
fot. REPORTERS/EastNews

Jak będzie wyglądał budżet Unii Europejskiej na 2022 rok? Trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentu, ale Komisja Europejska już zaprezentowała swoją propozycję.

Komisja Europejska rozpisała budżet wspólnoty na 2022 rok. Instytucja zaproponowała podział prawie 168 mld euro. To jednak nie jest jeszcze ostateczna kwota. Ma ona zostać uzupełniona o 143,5 mld euro płynących z Funduszu Odbudowy.

Budżet UE to wspólna kasa krajów zjednoczonych w Unii. Już w 2020 roku pisaliśmy, ile Polska zarobiła na tym, że należy do wspólnoty i wyliczyliśmy kwotę „na czysto”

Budżet Unii Europejskiej na 2022 rok

Unijny budżet w 2022 roku ma być poświęcony w dużej mierze na wsparcie finansowe, które przyczyni się do odbudowy Europy po kryzysie zdrowotnym i gospodarczym. Komisja Europejska chce pomagać przede wszystkim obywatelom, przedsiębiorstwom i regionom najbardziej dotkniętym pandemią.

Będziemy inwestować w odporność Europy i jej modernizację poprzez transformację ekologiczną i cyfrową. Naszym priorytetem jest powrót Europy na ścieżkę rozwoju, przyspieszenie ożywienia gospodarczego i przystosowanie Europy do wyzwań przyszłości

Johannes Hahn, unijny komisarz ds. budżetu i administracji

Pod koniec 2020 roku został przyjęty długoterminowy budżet Unii Europejskiej. Projekt na 2022 rok jest jego częścią.

Unijne pieniądze w 2022 roku. Ile, na co i dla kogo?

Pieniądze z budżetu UE zostały rozplanowane przez Komisję Europejską według potrzeb wywołanych pandemią. Sprawdzamy, co proponuje instytucja.

 • 118,4 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy (NextGenerationEU) w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz uczynienia gospodarek i społeczeństw UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania i szanse związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.
 • 53,0 mld euro na Wspólną Politykę Rolną
 • 972 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.
 • 5,7 mld euro na Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Środki z NextGenerationEU
 • 36,5 mld euro na rozwój regionalny i spójność, powiększone o 10,8 mld euro z NextGenerationEU w ramach inicjatywy REACT-EU na wsparcie reagowania kryzysowego i kryzysowe działania naprawcze.
 • 14,8 mld euro na wsparcie partnerów i interesów na świecie, z czego 12,5 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR) oraz 1,6 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).
 • 13,1 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego 12,2 mld euro na sztandarowy unijny program badawczy „Horyzont Europa”. Program ten mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU
 • 5,5 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego 1,2 mld euro na InvestEU na kluczowe priorytety (badania naukowe i innowacje, transformację ekologiczną i cyfrową, sektor zdrowia oraz technologie strategiczne), 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę” w celu poprawy infrastruktury transgranicznej oraz 1,2 mld euro na program „Cyfrowa Europa”. InvestEU mógłby otrzymać dodatkowe 1,8 mld euro z NextGenerationEU.
 • 3,4 mld euro na program "Erasmus+"
 • 401 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie
 • 250 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości
 • 2,1 mld euro na wydatki związane z przestrzenią kosmiczną, przeznaczone głównie na europejski program kosmiczny

Komisja Europejska może rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie Europy w ramach NextGenerationEU, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych.

RadioZET.pl/PAP