Zamknij

Budżet 2021. Więcej pieniędzy na urzędników, ochronę zdrowia, rolnictwo i drogi

21.09.2021 17:46
Budżet 2021. Więcej pieniędzy na urzędników, ochronę zdrowia, rolnictwo i drogi
fot. Piotr Molecki/East News

Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej. Co się zmieni? Politycy wyliczyli, że stać nas na podniesienie wydatków o ok. 37 mld zł, równocześnie dochody mają się zwiększyć o ok. 78,5 mld zł, a deficyt zostanie zredukowany o ok. 42 mld zł. Sprawdzamy, jak te wyliczenia argumentuje premier Mateusz Morawiecki.

Budżet kraju na 2021 rok został znowelizowany we wtorek (21 września 2021). Po wprowadzonych zmianach suma wydatków państwa w bieżącym roku to 523,4 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,8 mld zł), dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł), a deficyt budżetowy wyniesie 40,4 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Jeszcze przed przyjęciem projektu nowelizacji pisaliśmy, że rząd chce poprawić ustawę budżetową na bieżący rok „w związku z dobrą sytuacją” w gospodarce. Planowana nowela zakłada też wyższe pensje w budżetówce.

Nowelizacja ustawy budżetowej 2021

Ze zmian, które przyjęła Rada Ministrów wynika, że w 2021 będą wyższe wpływy do budżetu i lepsza sytuacja finansowa, niż pierwotnie zakładano. Z czego to wynika?

W 2021 r. dochody budżetu państwa będą znacznie wyższe niż pierwotnie planowaliśmy. To wynik przede wszystkim szybkiego odbicia gospodarczego, które przekłada się m.in. na wyższe wpływy podatkowe. Dlatego konieczna jest nowelizacja budżetu na ten rok, tak by móc dalej wspierać wzrost gospodarczy Polski. Będzie to budżet proinwestycyjny, ponieważ inwestycje są jednym z motorów wzrostu gospodarczego

Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej

- Dzięki zwiększonym dochodom budżetu państwa możemy zrealizować rządowe priorytety przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad połowę deficytu budżetowego – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Co zawiera projekt nowelizacji budżetu na 2021 rok?

Rządzący przyjęli w projekcie nowelizacji założenia finansowe:

 • Dochody budżetu państwa na poziomie 483 mld zł (w ustawie budżetowej planowane były na poziomie 404,5 mld zł)
 • Wydatki budżetu państwa na poziomie 523,4 mld zł (w ustawie budżetowej na rok 2021 planowane były w kwocie 486,8 mld zł)
 • Deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. nie większy niż 40,4 mld zł

Z informacji, które podał szef rządu wynika, że również zakładany pierwotnie wzrost PKB będzie wyższy i ukształtuje się nieco poniżej 5 proc. Przewidywany jest w wysokości pomiędzy 4,8 do 4,9 proc. Morawiecki nazwał go „bardzo solidnym wzrostem”.

 • Wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,9 proc. (wobec wzrostu w wysokości 4,0 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej)
 • Stopa bezrobocia 6,0 proc. na koniec 2021 r.
 • Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 proc (wobec spadku o 0,7 proc zakładanego pierwotnie)
 • Wzrost przeciętnej płacy w gospodarce o 7,4 proc. (wobec 3,4 proc. zakładanych pierwotnie)
 • Inflacja w ujęciu średniorocznym wyniesie 4,3 proc. (wobec planowanego wstępnie poziomu 1,8 proc.)

Do kogo trafią pieniądze w wyniku nowelizacji budżetu?

 • Zdrowie: dodatkowe 800 mln zł otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz 200 mln zł na zwiększenie subwencji dla uczelni medycznych.
 • Wsparcie dla niepełnosprawnych: dodatkowe 800 mln zł trafi do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania mające poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Dodatkowe 200 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi też do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Bufor dla jednostek samorządu terytorialnego: w celu wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych, JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych i 4 mld zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.
 • Drogi i koleje: planowane jest zwiększenie wydatków o ok. 10,1 mld zł na drogi i kolej, w tym na drogi – ponad 3,6 mld zł oraz kolej – 6,4 mld zł. Przyspieszenie inwestycji na drogach ma szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, a zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.
 • Obrona narodowa: wydatki na obronę narodową zaplanowane w wysokości 51,8 mld zł zostaną zwiększone o 6,3 mld zł, tj. do kwoty 58,1 mld zł (wzrost o 12,2%). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych wojska.
 • Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej: ok. 2,7 mld zł trafi na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: dodatkowe 2,7 mld zł na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.
 • Inwestycje w nauce wyższej: dodatkowy 1 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje.
 • Rolnictwo: o około 650 mln zł zwiększone zostaną środki z przeznaczeniem m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez ARiMR.
 • Kultura: zwiększone zostaną środki o ok. 672 mln zł na realizację priorytetowych zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Premier podkreślił, że pierwszą przyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców, druga - to sprawne zarządzanie budżetem.

RadioZET.pl/PAP/Marek Siudaj