Zamknij

Budżet 2020 bez deficytu. Co zakłada ustawa?

25.09.2019 08:11
Oto najważniejsze punkty ustawy budżetowej na 2020 rok
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/ East News

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. To pierwszy do trzech dekad budżet, który nie zakłada deficytu. Przychody do kasy państwowej będą równe wydatkom. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

429,5 miliarda złotych. To kwota wydatków budżetowych, a także wpływów do wspólnej kasy szacowana na 2020 rok. To pierwszy od 1990 roku budżet, który zakłada zrównoważone finanse.

Budżet jest skrojony bardzo dobrze, na miarę, jest budżetem prorozwojowym, a zarazem jest budżetem, który w znacznym stopniu kontynuuje wiele programów, które zainicjowaliśmy.

- stwierdził Morawiecki.

Budżet uwzględnia już wdrożone i planowane przez rząd programy. Chodzi między innymi o zwolnienie młodych z podatku dochodowego od osób fizycznych, niższą stawkę PIT czy wypłatę świadczeń w ramach 500 plus. Nowością jest likwidacja tzw. trzydziestokrotności dla przedsiębiorców, co wzmocni budżet i już teraz szeroko komentowane jest przez przedstawicieli świata biznesu. Mowa o zniesieniu limitu składek na ZUS do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce.

Gospodarka rośnie

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7 procent. Wraz z nim wzrośnie też inflacja. Średni wzrost cen towarów i usług utrzyma się na poziomie 2,5 procent. Pozytywnym aspektem wzrostów są wyższe wynagrodzenia i świadczenia. W budżecie przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent nominalnie o 6,3 procent. Skoro pensje pójdą w górę, napędzona zostanie także konsumpcja. Spożycie wzrośnie o 6,4 procent – zaznaczono w projekcie ustawy budżetowej.

Zobacz także

Obietnice wyborcze kosztują. Coraz więcej wydatków w budżecie

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu, dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych, rok do roku, planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa” – zapewnia resort finansów.

Zobacz także

W ustawie budżetowej uwzględniono wypłatę środków w ramach rozszerzonego programu 500 plus, który od 1 lipca obejmuje wszystkie dzieci bez względu na kryterium dochodowe. W dokumencie zapisano również, iż środki na wypłatę 500 plus dla niepełnosprawnych są zabezpieczone. Budżet na 2020 rok zakłada również wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 roku, wyższe świadczenie pielęgnacyjne w 2020 roku i wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 roku. Będą też środki na wyprawkę szkolną w ramach programu 300 plus.

Zobacz także

Kolejne miesiące upłyną pod znakiem rewolucji w systemie emerytalnym. Od 1 marca 2020 roku świadczenia wzrosną, wskaźnik waloryzacji ma wynieść 103,24 procent. Nie zabraknie też pieniędzy na wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Skąd wziąć na to pieniądze?

W ustawie wskazano, że pomocą w sfinansowaniu programów PiS będzie wzrost gospodarczy, inflacja na wyższym poziomie, a także uszczelnianie podatków. Ten ostatni element w największym stopniu może wpłynąć na dodatkowe miliony w kasie państwowej. Do głównych zmian podatkowych zaliczyć należy między innymi obowiązkowy split payment dla części vatowców, objęcie akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich czy nowe kasy fiskalne, dzięki którym skarbówka nie przepuści żadnej podejrzanej transakcji. Projekt budżetu w 2020 roku zakłada 200,2 miliarda złotych dochodów z VAT, a z CIT – 41,1 miliarda złotych.

Zobacz także

RadioZET.pl