Zamknij

Branża, która w Polsce odnosi największe sukcesy

Olga Papiernik
06.12.2018 15:56
fabryka insuliny
fot. TOMASZ BARANSKI/East News

W najnowszym raporcie „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci CRIDO podsumowali najważniejsze programy NCBIR, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe.

Z raportu wynika, że spośród firm korzystających z tzw. szybkiej ścieżki oraz sektorowych programów B+R najbardziej aktywne jednocześnie skuteczne są te z branży life science.

Life science to grupa dziedzin nauki, które koncentrują się na żywych organizmach. Zaliczyć do nich można m.in. farmację, biologię, biotechnologię, genomikę, proteomikę, biomedycynę, a nawet bioinformatykę.

Jakie firmy z branży okazały się najbardziej skuteczne w aplikowaniu o środki z UE?

- Wymienić można takie firmy, jak Selvita, Celon Pharma, Polpharma, z których każda uzyskała po kilkanaście dotacji, a łączne kwoty wsparcia w niektórych przypadkach przekroczyły 100 mln zł dla każdej z nich- wyjaśnia ekspert CRIDO, Łukasz Kościjańczuk. - Co prawda w ostatnim raporcie nie analizowaliśmy szczegółowo branżowego podziału przyznanego wsparcia, ale nasze poprzednie raporty wskazują, że akurat ten obszar, podobnie jak sektor maszynowy czy chemiczny, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami sukcesu.

W metodologii raportu wskaźnik sukcesu to procent liczby wniosków, które rozpatrzono pozytywnie do liczby wniosków złożonych.

W latach 2015-2017 złożono 4 128 wniosków do szybkiej ścieżki, obejmującej wsparcie ze środków UE na realizację badań i rozwoju przez polskie MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22% wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania.

W tych latach, w ramach wszystkich analizowanych w raporcie programów, złożono 5 190 wniosków, wsparcie otrzymało 1 410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach szybkiej ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Do końca 2020 r. do rozdysponowania pozostaje jeszcze oko. 4,5 mld zł.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Dotacje na innowacje: https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/raport-wsparcie-dzialalnosci-br-analiza-wynikow-konkursow-dla-przedsiebiorcow-2015-2017/