Zamknij

Branża farmaceutyczna generuje 1,3 proc. PKB Polski

Olga Papiernik
07.12.2018 13:29
leki
fot. Photo by rawpixel on Unsplash

Działające w Polsce firmy farmaceutyczne wytwarzają ok. 1,3 proc. naszego PKB. Każde miejsce pracy w wysoko wyspecjalizowanej branży, jaką jest ochrona zdrowia, tworzy jednak do pięciu dodatkowych miejsc zatrudnienia w usługach czy zaopatrzeniu, w rzeczywistości więc waga przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki może być znacznie większa.

Przyjmuje się, że branża farmaceutyczna to jest ok. 1,3 proc. PKB, czyli – jeżeli byśmy mieli to policzyć, to równałoby się to kwocie ok. 26 mld zł rocznie. (…) Trzeba pamiętać, że każde miejsce pracy w jakiejkolwiek działalności związanej z ochroną zdrowia generuje dodatkowe zatrudnienie od trzech do pięciu osób poza branżą. (…) Widzimy więc, że to jest ogromny rynek ,który razem ze swoimi dostawcami i biznesami, które działają dookoła osiąga kwotę ok. 100 mld zł – szacuje Jakub Szulc, dyrektor działu Health & Lifescience w EY i szef zespołu autorów raportu „Wpływ 20 lat inwestycji GSK w Polsce na rozwój gospodarczo-społeczny kraju”, który powstał na zamówienie koncernu.

 Myślę, że to, co przyświecało zamawiającemu, to to, żeby pokazać nie w sposób ugłaskany, ale rzetelny, że GSK jest obecne w Polsce od szeregu lat, i że nie jest to obecność incydentalna, ale będąca wynikiem strategicznej decyzji – tłumaczy Szulc i dodaje, że jednakowo ważne, co nakłady inwestycyjne, które wyniosły łącznie ok. 2 mld zł, ważne jest stałe i konsekwentne zaangażowanie w rozwój działalności w naszym kraju.

W fabryce leków w Poznaniu, którą GSK prowadzi od 1998 r. każdego dnia wytwarzanych jest 8,7 mln tabletek i 1,3 mln kapsułek. Od tego czasu firma przeprowadziła 81 transferów leków. W minionym roku na prowadzone w Polsce badania kliniczne koncern przeznaczył ponad 12,1 mln zł. GSK angażuje się również we współpracę z organizacjami pacjentów, a także prowadzi prozdrowotne kampanie informacyjno-edukacyjne.

MarketNews24/OP