Zamknij

Bosak promuje w sieci PolExit. Wskazujemy błędy

23.11.2020 15:24
marsz Konfederacji przeciwko UE
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER/East News

Krzysztof Bosak zachęcił w sieci do zapoznania się z opracowaniem „PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne”, przygotowanym przez Ruch Narodowy z okazji 15.rocznicy wstąpienia Polski do Wspólnoty.

Unia Europejska zaczyna być traktowana przez rządzących jako zagrożenie, dlatego też znacznie zmieniła się narracja dotycząca naszej bytności we Wspólnocie. Członkostwo, które przyniosło nam ogromny skok cywilizacyjny i gospodarczy, zaczyna być przedstawiane jako zagrożenie dla polskiej suwerenności.

Rozgrywki PiS dotyczące powiązania wypłat środków unijnych do przestrzegania praworządności zaczęła wykorzystywać do przekonywania do opuszczenia UE Konfederacja. Krzysztof Bosak wprost stwierdził, że „warto przypomnieć” stanowisko Ruchu narodowego, które zaczyna się od rozdziału omawiającego „negatywne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.

Bosak promuje w sieci opracowanie „PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne”

Jeszcze niedawno premier Mateusz Morawiecki chwalił się wynegocjowaniem dla Polski 750 mld zł, a tymczasem Wspólnota zmieniła się w oczach PiSu-u z dobrodzieja w złoczyńcę czyhającego na niepodległość naszego kraju i chcącego pozbawić nas tradycyjnych, katolickich wartości przez zobowiązanie do przestrzegania praworządności.

Idea uzależnienia wypłat unijnych środków od przestrzegania przez danego członka swoich własnych praw dotyczących trójpodziału władzy, niezależności procesów demokratycznych oraz równych praw dla mniejszości została po raz pierwszy przedstawiona w 2018 roku przez bułgarską prezydencję. Od tamtej pory przepisy rozważane były pod przewodnictwem kolejnych krajów, by w końcu zostać przyjęte podczas prezydencji niemieckiej.

Korzyści płynących z członkostwa w UE nie trzeba tłumaczyć Polakom – według najnowszego sondażu IBRiS, za byciem członkiem Wspólnoty opowiada się 81 procent polskich obywateli.

Inne spojrzenie na sytuację zaczęli przedstawiać politycy PiS. Zbigniew Ziobro stwierdził na przykład, że na wprowadzeniu przez Polskę ceł na kraje UE państwa członkowskie by straciły. W rzeczywistości, jak wynika z danych o wymianie handlowej, Polska z samej Francji i Holandii wyprowadziła w ciągu dekady 200 mld zł, z czego 40 mld z w roku 2019.

Zobacz także

Do dyskusji na temat PolExitu postanowił przyłączyć się Krzysztof Bosak, który zachęcił na Twitterze do zapoznania się ze stworzonym przez Ruch Narodowy opracowaniem „PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne”.

Już w pierwszym rozdziale, zatytułowanym „Negatywne konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, znaleźć można wiele zarzutów kierowanych w stosunku do Wspólnoty. W całym opracowaniu nie znalazło się za to wskazanie nawet najmniejszej korzyści, jakie odnosimy będąc członkiem Unii.

Polska utknęła w pułapce średniego rozwoju, stając się neokolonią, montownią dla wielkich korporacji, rynkiem zbytu i rezerwuarem taniej siły roboczej dla bogatych państw unijnych.

PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne

PolExit. Ruch Narodowy mówi o pozytywach wyjścia z UE

Autorzy opracowania przekonują, że Polska stała się ofiarą Unii Europejskiej, jest przez nią wykorzystywana, a do tego narzucana nam jest odgórnie „lewacka ideologia”. Konsekwencje wejścia Polski do UE wprost określane są jako „ludzkie tragedie”.

Natomiast w krótszej perspektywie czasowej złudna łatwość wyjazdu na Zachód przyniosła tysiące indywidualnych ludzkich tragedii i upokorzeń – emigrantów zmuszanych do niewolniczej pracy; rozbitych rodzin z pozbawionymi normalnego dzieciństwa eurosierotami; zwykłych ludzi wyrwanych na zawsze z otoczenia krewnych, przyjaciół, religii i tradycji.

PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne

Można także wyczytać, że zdaniem twórców nieprawdą jest, że wyjście naszego kraju z UE jest w interesie Rosji, a korzystanie z dotacji unijnych jest dla nas korzystne

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że nasz kraj zarobił na członkostwie w Unii Europejskiej olbrzymie środki finansowe w postaci dotacji unijnych. Głębsza analiza pokazuje jednak, że bardzo duża część wypłacanych dotacji przyniosła Polsce więcej szkód niż pożytku.

PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne

Równocześnie jednak w innej części opracowania autorzy przyznają, że nie są w stanie wyliczyć, jak dokładnie wygląda bilans naszego członkostwa i jak wyglądałaby nasz gospodarka, gdybyśmy nie zostali częścią Wspólnoty.

W opracowaniu możemy także wyczytać, że UE nie gwarantuje naszego bezpieczeństwa. Stwierdzenie to argumentowane jest faktem, że Unia nie posiada własnego wojska. „Wolnościowcy” zapomnieli jednak wspomnieć, że im bardziej zintegrujemy się z UE gospodarczo, tym większą motywację duże i silne państwa będą miały, żeby bronić nie tylko Polski, lecz także swoich własnych interesów.

Zobacz także

Atak na nasz kraj będzie bowiem atakiem także na ich gospodarki, które znacznie ucierpią na każdym ciosie zadanym naszego krajowi. To znacznie realniejsze zapewnienie reakcji na atak, niż oczekiwanie wsparcia od USA, które w czasie ataku Rosji na Ukrainę pokazały, jak wywiązują się z przestrzegania umowy międzynarodowej. Bazę wojskową, na dodatek nie opłacaną przez siebie, da się ewakuować w ciągu kilku dni. Stworzenie nowego łańcucha dostaw to praca na długie lata.

Ruch Narodowy uważa ponadto, że poza UE Polska rozwijałaby się znacznie szybciej i lepiej, dodając jednak przy tym, że perspektyw rozwoju naszego kraju poza strukturami unijnymi nie da się w prosty sposób wyliczyć. RN stawia też tezę, że na wejściu Polski do UE skorzystał nie nasz kraj, lecz Niemcy i Francja.

Zobacz także

Wskazywanie Białorusi i Ukrainy jako krajów, które rozwijały się poza UE z pułapu zbliżonego, a nawet wyższego od Polski, ale które nie odniosły nawet zbliżonego sukcesu, nie doczekały się w opracowaniu odpowiedzi, nawet mimo tego że takie tezy są dosłownie stawiane w tytule podrozdziału.

Jako Ruch Narodowy jesteśmy przekonani, że 15 lat niezależnego, mądrego rozwoju dawałoby nam dzisiaj dużo mocniejszą pozycję gospodarczą i międzynarodową niż to, co dostaliśmy – czyli 15 lat rozwoju zależnego w warunkach dominacji zagranicznego kapitału i pozbawienia polskiego rządu możliwości podejmowania kluczowych dla polskiej gospodarki decyzji i działań.

PolExit. Bezpieczne wyjście awaryjne

Konkluzją opracowania mającego wskazywać negatywne skutki członkostwa Polski w UE można uznać stwierdzenie, że „to, czy na tym zarobiła Polska i Polacy, pozostaje natomiast pytaniem bez odpowiedzi”.

Nawet jeśli wymyka się ona Ruchowi Narodowemu, nie umknęła Polakom, którzy widzą jak bardzo poprawił się ich standard życia po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

RadioZET.pl