Zamknij

Polacy wzięli więcej kredytów mieszkaniowych niż w zeszłym roku w listopadzie

Olga Papiernik
28.12.2018 11:37
liczenie pieniędzy
fot. Piotr Kamionka/East News

Banki udzieliły łącznie 17,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,467 mld zł w listopadzie 2018 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 9,5% w ujęciu liczbowym i wzrost o 17,5% w ujęciu wartościowym w porównaniu do listopada 2017 r. W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 211,0 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 51,95 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., banki udzieliły o 9,9% więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 19,7% wyższą.

"W listopadzie 2018 r. dobra koniunktura na rynku kredytów mieszkaniowych nadal jest kontynuowana. Spadek liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2018 r. w porównaniu do października 2018 r. wynika głównie z faktu, że w listopadzie mieliśmy o 3 dni mniej dni roboczych niż w październiku. Tak więc listopad jest już kolejnym rekordowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów w listopadzie 2018 r. w porównaniu z listopadem 2017 r. wzrosła o 9,5%, pomimo, że w listopadzie br. był o jeden dzień roboczy mniej. W okresie styczeń - listopad 2018 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosi już 51,95 mld zł. Tak więc rekord (najwyższa wartość od 2008 r.) na poziomie 56 mld zł w całym 2018 r. jest już bardzo realny. 2018 r. będzie więc trzecim najlepszym rokiem pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych w całej historii. Obecnie rekord należy do 2008 r. i wynosi 65,36 mld zł. Drugie miejsce zajmuje 2007 r. z wynikiem 64,04 mld zł" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Zwrócił jednak uwagę, że wysokiej dynamice wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych towarzyszy o połowę niższa dynamika wzrostu wolumenu udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zjawisko to wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. 62% wartości wszystkich udzielonych w okresie styczeń - listopad 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł.

"Dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest ponadto zróżnicowana. W dwóch najniższych przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100 - 150 tys. dynamika jedenastu pierwszych miesięcy 2018 r. w relacji do jedenastu miesięcy 2017 r. w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17,3%) oraz (-4,5%). Również w ujęciu wartościowym dynamika w tych przedziałach jest ujemna odpowiednio (-16,1%) oraz (-3,9%). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu, jak i wartości dotyczy kredytów z przedziału > 350 tys. aż (+38,6%) liczbowo i (+37,5%) wartościowo, w porównaniu do jedenastu miesięcy 2017 r. Za boom na rynku kredytów mieszkaniowych odpowiadają więc głównie kredyty udzielane na kwotę powyżej 350 tys. zł. Wyższe kwoty kredytów mieszkaniowych udzielane są z dwóch powodów - wzrostu cen mieszkań i wzrostu zdolności kredytowej gospodarstw domowych (wzrostu dochodów przy niskich stopach procentowych)" - wyjaśnił Rogowski.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2018 r. wyniósł jedynie (0,72%), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (listopad 2018 do listopada 2017) jakość portfela jeszcze się poprawiła, o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,03%).

"Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Musimy jednak pamiętać, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym. Ponadto są one udzielane praktycznie tylko na zmienną stopę procentową. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych wzrośnie koszt obsługi tych kredytów" - podsumował główny analityk BIK.

ISBnews/OP