Zamknij

Banki będą prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe?

Olga Papiernik
19.03.2018 11:29
banknoty i monety
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Związek Banków Polskich chce, aby również banki mogły prowadzić PPK - napisał Związek w opinii do projektu ustawy. Postuluje również, aby środki z PPK objęte były gwarancjami BFG.

Zobacz także

"ZBP proponuje także rozważenie dopuszczenia innych instytucji finansowych, w tym banków jako podmiotów mogących prowadzić i oferować PPK. W naszej opinii, takie podejście zwiększyłoby konkurencję na tym rynku oraz wzbogaciło ofertę skierowaną do potencjalnych uczestników. Nawet mniejsze podmioty, jak np. banki spółdzielcze, mogłyby być bardzo użyteczne dla popularyzacji systemu i skutecznie docierać  do pracodawców w mniejszych ośrodkach" - napisał ZBP.

ZBP podał, że w przypadku zaakceptowania tej propozycji, należałoby wprowadzić do ustawy o PPK zasadę, iż środki zebrane w ramach PPK podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - odrębnie w stosunku do innych środków zdeponowanych przez uczestnika PPK w danym banku.

"Zasada taka wykorzystywana jest w ustawie o BFG w stosunku do deweloperskich rachunków powierniczych" - napisał Związek.

Zobacz także

W lutym rząd przedstawił program Pracowniczych Planów Kapitałowych, które według założeń wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób. Jak wynika z ustawy, łączne wpływy oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019 roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia.

Zobacz także

PAP Biznes/OP