Zamknij

Oszczędności Polaków wzrosły do 1 421 mld zł

Olga Papiernik
20.12.2018 12:21
skarbonka
fot. Reporters / STG/East News

Wartość oszczędności gospodarstw domowych (zgromadzonych w instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE) zwiększyła się o ok. 23,9 mld zł w III kwartale i o 62 mld zł w skali roku - do 1 421 mld zł na koniec września. To efekt wzrostu aktywów OFE oraz przyrostu depozytów i gotówki w obiegu, podały Analizy Online.

"Trzeci kwartał br. znów przyniósł znaczący wzrost aktywów zgromadzonych na depozytach w bankach i SKOK-ach (+12,9 mld zł). Niezmiennie przyrost miał miejsce jedynie w przypadku depozytów bieżących. Jeśli chodzi o lokaty terminowe, wartość środków spadła
względem poprzedniego kwartału o blisko -0,4 mld zł. Trend ten jest obserwowany od początku ub.r. Mimo rosnącej inflacji stopy procentowe, a tym samym i oprocentowanie depozytów, pozostaje bez zmian. W efekcie realna stopa zwrotu z tych instrumentów jest często ujemna. W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec III kwartału ponad 803 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Po trzech słabszych kwartałach sporego wzrostu aktywów  doświadczyły otwarte fundusze emerytalne. Wartość zgromadzonego kapitału zwiększyła się o prawie +7 mld zł i wyniosła na koniec września 164 mld zł. To wpływ dodatniego wyniku zarządzania, który wypracowano w lipcu br. Był to jeden z lepszych miesięcy na warszawskiej GPW w tym roku - WIG zyskał +7,7% (w portfelach OFE znajdują się w przeważającej mierze akcje polskich spółek). Jeśli chodzi o bilans sprzedaży, od blisko 4 lat nieprzerwanie przeważają umorzenia - to wpływ tzw. suwaka, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W związku z obniżeniem od października ubiegłego roku wieku emerytalnego (z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet) automatycznie więcej środków zostało przeniesione do ZUS w ramach tego mechanizmu. W III kwartale br. było to łącznie ok. 1,9 mld zł. Dzięki nieco lepszej koniunkturze lekko wzrosły także środki zgromadzone w akcjach - ich wartość oscylowała na koniec września w granicach 56 mld zł, podano również.

Szósty kwartał z rzędu wzrosła także wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków). W okresie od końca czerwca do września jej poziom zwiększył się o ok. +4 mld zł. Gotówka w obiegu to drugi największy komponent w strukturze oszczędności gospodarstw domowych - na koniec września jego wartość wyniosła 198,6 mld zł. Zwiększeniu podaży pieniądza sprzyja wzrost produkcji krajowej oraz luźna polityka monetarna, która prowadzi do większej kreacji pieniądza. Ponadto spora zmienność na rynku kapitałowym może zniechęcać część osób do inwestowania, wskazano.

"Nieustannie od kilku lat rośnie także wartość środków ulokowanych w obligacjach skarbowych. III kwartał br. był kontynuacją tego trendu - na koniec września ich wartość wyniosła 19,6 mld zł, co oznacza kwartalny przyrost o +1,1 mld zł (+5,8%). Podobnie jak w II kwartale, największą popularnością cieszyły się obligacje trzymiesięczne o oprocentowaniu stałym na poziomie 1,5%. Od końca czerwca do września ulokowano
w nich ponad 1,2 mld zł. Ponownie, chętnie wybierano również obligacje dwuletnie o oprocentowaniu stałym (2,1%), wielomiesięcznego lidera sprzedaży, oraz czteroletnie indeksowane inflacją. W obu przypadkach bilans sprzedaży wyniósł ponad 0,6 mld zł" - czytamy dalej.

Na osiem segmentów tworzących oszczędności Polaków trzy odnotowały spadek aktywów. Zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w detalicznych funduszach inwestycyjnych, zarówno krajowych (-1,9 mld zł), jak i zagranicznych (-0,2 mld zł). Na koniec września br. ich aktywa wynosiły odpowiednio 131 mld zł i 5,6 mld zł. Spadek zainteresowania tą formą lokowania kapitału to efekt wzrostu zmienności na globalnych rynkach - źródłem niepokojów była m.in. wojna handlowa oraz planowane tempo podwyżek stóp procentowych przez Fed, podano także.

Kolejny kwartał z rzędu spadły tez aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK). Poza trudnymi warunkami rynkowymi, do spadku aktywów przyczynił się ujemny bilans sprzedaży.

ISBnews/OP